Bra kunskap är grunden för att kunna jaga på ett riktigt sätt och med hjälp av det här lättanvända frågesystemet kan du testa dig själv när det gäller jakt, viltvård.
Testa dina jaktkunskaper med en gång
 
 

Jaktledarutbildning

Jaktledarutbildning hos Jägarnas Riksförbund

Kursen för jaktledare genomförs på en eller två dagar, beroende på kursledarens upplägg. Kursen innefattar teoretiska genomgångar med diskussioner och gruppövningar, samt uppmaningar om praktiska övningar med det egna jaktlaget. Utbildningen är godkänd av bland andra Sveaskog, som har utbildningskrav på alla jaktledare på av dem utarrenderade jaktmarker. Efter genomgången utbilding får eleven ett diplom.

Utbildningen omfattar följande:
• Jaktledarens ansvar och uppgifter • Planering av jakt
• Jaktlagstiftningen • Etik, moral och attityder
• Säkerhetsarbeten • Vapen och skytte

Mer information om kurstillfällen och kursavgifter kontakta din närmaste utbildare.

Övriga frågor gällande jaktledarutbildningen vänligen kontakta Sivert Borup på
08-550 198 98 eller via mail på sivert.borup@jagarnasriksforbund.se

 

Kontaktpersoner för respektive län:

Län

Utbildare

Kontakt

E-post

Norrbotten Stig Engman 070-687 36 78 stig.engman@jrf-lj.org
Norrbotten Rolf Frimodig 070-546 02 75 farro@telia.com
Västerbotten Börje Berggren 070-296 17 90 kabobe@hotmail.com
Västerbotten Karl-Erik Nygren 070-630 91 75 kalle_nygren@telia.com
Jämtland Ulf Müller 070-679 02 29 hotellhammarstrand@telia.com
Jämtland Kent Henriksson 070-682 86 79 kenthenriksson46@hotmail.com
Jämtland Bengt Bixo 070-329 14 68 bengt.bixo@telia.com
Jämtland Bengt Berglund 070-347 10 13 bb42@live.com
V-Norrland Alrik Norlin 070-375 63 97  
V-Norrland Håkan Johansson 070-534 98 53 hj91477@hotmail.com
Halland Jan Norrman 070-415 27 59 jan.norrman@brevet.nu
Halland Håkan Johansson 070-844 17 40 haj14@live.se
Dalarna Bengt Larsson 070-219 06 93 bengt.larsson@jrf20.se
Örebro Michael Eriksson 070-924 71 65 erm_trefuror@hotmail.com
Örebro Bengt Rönnqvist 070-630 83 44 bengt.ronnqvist@swipnet.se
Örebro Gunnar Sundin 070-635 38 02 sundin­_gunnar@hotmail.com
Uppsala Ulf Lindström 070-519 91 12 uffe@ulim.se
Uppsala Johnny Wikström 070-535 04 73  
Uppsala Folke Edin 070-759 77 97  
Uppsala Torsten Berglund 070-863 36 85 torstenberglund@yahoo.se
Stockholm Gunnar Carlborg 070-571 72 28 gunnarcarlborg@hotmail.com
Stockholm Stefan Hansen 070-560 87 00 lsj.hansen@live.se
Stockholm lars Klintberg 070-570 85 95 klintan65@hotmail.com
Södermanland Henry Skeppstedt 070-665 24 16 henry.skepparn@telia.com
Södermanland Mats Thorell 070-883 82 58 mats.thorell@bahnhof.se
Östergötland Peder Grankvist 073-046 64 20 carlgustav3000@hotmail.com
Östergötland Jarl Karlsson 070-546 17 47  jarlkarlsson1@gmail.com
Östergötland Bjarne Gunnar 070-533 04 44 bjarne.gunnar@comhem.se
Jönköping Stefan Paulsson 070-509 43 53 stefan@stefanpaulsson.se
Kalmar Björn Granath 072-331 87 08 oik49@yahoo.se
Kalmar Göthe Jonsson 070-314 98 10 jonsson24028@telia.com
Kalmar Fredrik Granath 070-260 00 27 kryckan03@hotmail.com
Värmland Katarina Vidfeldt 070-551 46 78 vidfeldt.sunne@telia.com
V Götaland Mikael Olsson 073-977 81 26 jagaremicke@hotmail.com
V Götaland Andreas Andersson 070-917 06 36 jaeger137@gmail.com
V Götaland Rositha Jaeger 070-975 23 23 jaeger137@gmail.com
V Götaland Bo Johansson 070-665 20 71 bosse@cafekvarnen.se
Blekinge Nils-Birger Andersson 070-963 04 05 benny-nils@hotmail.com
Blekinge Christer Olsson 0454-5747 69  
Blekinge Kjell Ohlsson 070-833 71 88 kjell.hasslo@telia.com
Skåne Sven-Olof Sandberg 070-954 28 90 sos.j@home.se
       
       
       
       
Jägarnas Riksförbund, Saltsjögatan 15, 151 71 Södertälje | Telefon: 08-550 107 81 | Fax 08-550 651 77 | E-post: jrf@jagarnasriksforbund.se
Följ oss på:    Bloggen    Facebook