Bra kunskap är grunden för att kunna jaga på ett riktigt sätt och med hjälp av det här lättanvända frågesystemet kan du testa dig själv när det gäller jakt, viltvård.
Testa dina jaktkunskaper med en gång
 
 

Mårddjur


Iller

Allmänbeskrivning:
Är en familj rovdjur. Kroppen är i regel långsträckt och smidig. Vissa arter är klumpigare. Pälsen är ofta värdefull. I regel trampar de inte bara på tålederna utan på hela fotsulan.
Benen är korta med fem tår på varje fot.
Klorna är korta och kan ibland lyftas upp något. Analkörtlarna avsöndrar en stinkande vätska. De större kindtänderna har skärande spetsar. Rovtänderna väl utvecklade. Hörntänderna oräfflade.
De är ofta utpräglade rovdjur som dödar mer än de äter upp.

Svenska mårddjur är:
Grävling, järv, mink, mård, iller, hermelin, småvessla, dvärgvessla, utter och frett.

Källhänvisning: 
Jägarens Uppslagsbok, av Karl Henning, Rabén Prisma.Grävling

Allmän beskrivning:
Kort, låg, klumpig. Ben och fötter för grävning.
Fötternas trampdynor nakna med väl utvecklade klor.

Färg:
Grå med svart band på ömse sidor om huvudet genom öron och öga.

Storlek:
75-90 cm lång, svansen 12-15 cm.

Vikt:
10-24 kg.

Dräktighetstid:
9-10 månader med fördröjd fosterutveckling.
Fosterutvecklingen börjar i januari.

Parningstid:
Maj-juli.

Ungar:
1-5 ungar föds i februari-mars, blinda 4-5 veckor. Diar cirka 3 mån. Matas därefter under cirka 4 veckor med uppstött föda av honan. Ungarna lämnar modern i september-oktober. Honan föder i regel bara vartannat år.

Ålder:
15 år.

Boplats:
Gryt, sand- eller klippgryt.

Föda:
vuxna djur: maskar, insekter, smågnagare, säd, rötter, gräs, bär, groddjur, fågelungar, potatis, svamp, ollon, as, fågelägg.

Läten:
Under näringssöket smackande och snörvlande läten. Under parningen tjut som något liknar katter i mars.

Källhänvisning:
Jägarens Uppslagsbok, av Karl Henning, Rabén Prisma.Järv

Allmän beskrivning:
Kroppen klumpig, grov, kraftig hals, litet huvud.

Färg:
Yvig päls med glänsande, långa stickelhår i svartbrunt. Bottenullen är grå. Över sidorna och bakre delen av ryggen löper ett ljusbrunt band. Ungarna nyfödda: gulvita. Hälgångare med vita, vassa, krökta klor.

Storlek:
Längd 70-90 cm, höjd 40-45 cm.

Parningstid:
Maj.

Dräktighetstid:
10 - 11 månader.

Ungar:
2-4, blinda under ca 2 veckor, kvar i lyan 2,5 månad.

Ålder:
10 år.

Boplats:
Stengryt, snögrotta, sandhåla, björnide eller dylikt.

Föda:
Kadaver, smågnagare, hare, fågel, insekter, bär får, getter, renar, någon gång älg.

Läten:
Fräsande, morrande.

Fridlyst

Källhänvisning:
Jägarens Uppslagsbok, av Karl Henning, Rabén Prisma.Mink

Allmän beskrivning:
Storlek mellan utter och hermelin. (Den importerades som farmdjur till Sverige och från minkfarmarna har den rymt eller släppts och har snabbt acklimatiserat sig i våra marker. Den lever huvudsakligast vid och i vatten och är i rörelse mest i gryningen och skymningen.

Färg:
Enfärgad mörkbrun med liten gul fläck, vit strupe, olika färgvarianter förekommer.

Storlek:
Ca 60 cm, svansen inräknad.

Vikt:
0,5-1,2 kg (levande vikt).

Dräktighetstid:
Cirka 53 dygn.

Parningstid:
Slutet av februari till början av april.

Ungar:
5-6 ungar är vanligast, 3-10 förekommer. Blinda cirka 30 dagar. Digivningsdygn 30-40.

Ålder:
6 år.

Boplats:
Gryt, eller någon håla intill vattnet, rotvälta eller i ett stenrös i husgrunden till någon sjöbod eller dylikt.

Föda:
Fisk, kräftor, musslor, grodor, ödlor, insekter, smågnagare, fåglar och ägg, hare, skogsfågel, fasaner, rapphöns, kycklingar, tamhöns.

Läten:
Fräsande, morrande.

Källhänvisning:
Jägarens Uppslagsbok, av Karl Henning, Rabén Prisma.Mård

Allmän beskrivning:
Lågt, långt, smalt och smidigt rovdjur med svansen lika lång som halva kroppen, korta små öron, pigga livliga ögon, kort nos.

Färg:
Pälsen brunglänsande. Bottenullen grå. Under hårfällningen är pälsen glanslöst ruggig. Färgvarianter förekommer. Ljusa gulbruna, även albinos.

Storlek:
Hane: cirka 58 cm, hona: cirka 45 cm, svansen cirka 22 cm.

Vikt:
0,8-1,5 kg.

Dräktighetstid:
270 dygn (cirka 9 mån). Mården har fördröjd fosterutveckling.

Parningstid:
Juni-augusti.

Ungar:
2-4.

Ålder:
Cirka 10 år.

Könsmognad:
Cirka 3 år.

Boplats:
Ihåligt träd, gammalt ekorrbo.

Föda:
Smågnagare, främst ekorre, harar, vildkanin, skogsfågel, ägg, bär, grodor, insekter, fiskavfall.

Läten:
Morrande, fräsande.

Källhänvisning:
Jägarens Uppslagsbok, av Karl Henning, Rabén Prisma.

Jägarnas Riksförbund, Saltsjögatan 15, 151 71 Södertälje | Telefon: 08-550 107 81 | Fax 08-550 651 77 | E-post: jrf@jagarnasriksforbund.se
Följ oss på:    Bloggen    Facebook