Aktuellt - Jägarnas Riksförbund

Aktuellt

 

Vildsvinsinfo.se - Din digitala portal om vildvin

2021-04-28 - Viltförvaltning

Vildsvinen har ökat lavinartat sedan 1980-talet till många jägares förtjusning men också till många jordbrukares skräck. Djuret orsakar kontroverser och ställer till med en hel del problem där de rotar sig.

Läs hela inlägget

Digitalt Zoominarie om vapenvård

2021-04-26 - Utbildning

Välkommen till ett digitalt Zoominarie om vapenvård! En av Sveriges mest välkända vapensmeder, Mattias Tyrefors, kommer gå igenom grundläggande vapenvård. Han kommer lära ut hur man sköter om sitt hagelgevär och kulgevär samt tillbehören för att de ska hålla så bra som möjligt och bibehålla sin precision och funktion.

Läs hela inlägget

​Gröna sektorn tar initiativ för en attraktiv, jämställd och jämlik arbets- och studiemiljö i världsklass

2021-03-08 - Jaktpolitik

Det har gått drygt tre år sedan #metoo-uppropen där flera upprop kom från de gröna näringarna, som #skilj agnarna från vetet, #slutavverkat och #vi sparkar bakut.

Läs hela inlägget

Jägarexamen förändras och den teoretiska delen digitaliseras

2021-03-02 - Utbildning

För dig som är provtagare För dig som ska göra provet. Här kan du se hur provet ser ut och vilka förberedelser du behöver göra. Du kan även testa din enhet så att du vet att den fungerar vid provtillfället.

Läs hela inlägget

Replik: Vargjakten är inte regelvidrig

2021-02-04 - Jakt

Det största hotet mot vargen är de som påstår sig värna arten. Naturskyddsföreningen och Rovdjursföreningen far med direkta osanningar och framställer sitt eget tyckande som en objektiv sanning.

Läs hela inlägget

När din hund inte kommer hem

2021-01-26 - Jakt

Under höstens jakter är det många som jagar med lösa hundar, oftast går det bra och hundarna är tillbaka hos oss i slutet av jaktdagen men vad gör vi den dagen då hunden inte kommer hem.

Läs hela inlägget

Varmt välkommen till JRF Ossian Grahn

2021-01-21 - Jakt & Jägare

Vi hälsar Ossian Grahn varmt välkommen som reporter på Jakt & Jägare.

Läs hela inlägget

Vi välkomnar Emma Olsson till JRF

2020-12-15 - Förbundsnytt

Vi vill välkomna Emma Olsson till JRF som vår nya utbildningskoordinator.

Läs hela inlägget

Satsning på bättre balans mellan skog och vilt

2020-12-03 - Viltförvaltning

De stora problemen med betesskador på ungskog gör att Skogsstyrelsen satsar 7 miljoner kronor under 2021 på projektet Mera tall. Syfte med Mera tall är att få upp skog av hög kvalitet, särskilt tallskog. Jägarnas Riksförbund har deltagit i projektet sedan det startade i Örebro och Sörmland. Säger Mikael Hultnäs, Riksviltvårdskonsulent vid Jägarnas Riksförbund. Det är viktiga frågor och det är positivt att alla brukarorganisationerna arbetar tillsammans med ett gemensamt mål fortsätter Mikael Hultnäs.

Läs hela inlägget

Stoppa uppdraget att flytta varg

2020-11-17 - Jaktpolitik

När Regeringen nu uppdrar åt ett antal Länsstyrelser att peka ut lämpliga områden för flytt av vargar förbiser de återigen de människor som drabbas av vargen och befäster ytterligare att vargen är viktigare än medborgarna. Jägarnas Riksförbund uppmanar nu Regeringen att dra tillbaka uppdraget eftersom det inte finns ett stöd hos befolkningen att genomföra vargflyttar.

Läs hela inlägget

Stängselproblem

2020-10-29 - Jakt

Vi är nu mitt i dovhjortsbrunsten och som vanligt kommer det så här års in många rapporter om dovhjortar som trasslat in sig i stängsel. Det är en lika tråkig syn varje gång och även om några stycken ibland lyckas räddas så dör de flesta under vånda och plågor. Det är alltid viktigt att djurägare har sina stängsel under tillsyn och genom att se till att stängseltrådarna hålls spända kan det här problemet i många fall undvikas.

Läs hela inlägget

Jägarnas Riksförbunds allmänna råd kring hantering av Covid 19 vid jakt och aktiviteter därikring.

2020-10-06 - Jakt

Spridningen av Covid 19 har under de senaste månaderna påverkat oss alla. Även om man nu kan se tendenser till en viss ljusning av situationen kommer vi med stor sannolikhet att påverkas av viruset under överskådlig framtid.

Läs hela inlägget

Afrikansk svinpest - viktigt att allmänhet och jägare är uppmärksamma

2020-09-30 - Jakt

Den afrikanska svinpest (ASF) sprider sig i världen och Europa. Nu senast har sjukdomen konstaterats i Tyskland. Den finns sedan tidigare bland annat i de baltiska länderna där den ställt till stor förödelse bland vildsvinen. Den hotar även tamgrisnäringen i de länder där den förekommer. Sverige har hittills inte drabbats och arbetet fokuseras riktas på att förhindra att smittan kommer hit.

Läs hela inlägget

Beslut om licensjakt på varg 2021 - överklagas

2020-09-30 - Jakt

I dag kom länsstyrelsernas beslut om licensjakt på varg 2021 och antalet vargar som får fällas är, som förväntat, allt för få. Sammantaget får 24 vargar fällas från den 2 januari i länen Gävleborg, Värmland, Örebro och Västmanland. Jägarnas Riksförbund ser allvarligt på dessa beslut och kommer därför överklaga i syfte att få till en högre avskjutning. Sedan 2013 har Riksdagens intentioner varit att sänka antalet vargar och 170 vargar är det mål som måste uppnås i första hand.

Läs hela inlägget

Så hämtar du hem ditt digitala medlemskort

2020-08-28 - Förbundsnytt

Här kommer en enkel guide till hur du hämtar hem ditt digitala medlemskort.

Läs hela inlägget

12345678910...