Aktuellt - Jägarnas Riksförbund

Aktuellt

 

Så hämtar du hem ditt digitala medlemskort

2020-08-28 - Förbundsnytt

Här kommer en enkel guide till hur du hämtar hem ditt digitala medlemskort.

Läs hela inlägget

Nya jaktkort efter tryckfel

2020-07-20 - Jakt

På många av de nyligen utskickade statliga jaktkorten saknas jägarens personnummer, vilket gör det ogiltigt. Nya jaktkort ska skickas ut så snart som möjligt, meddelar Naturvårdsverket.

Läs hela inlägget

Har du koll på jakttiderna?

2020-07-02 - Jakt

Har du koll på jakttiderna? Vi har nu en ny funktion där du enkelt via din dator eller mobil kan kolla in jakttiderna.

Läs hela inlägget

Älgens betning av tall orsakar stor skada för landets skogsbrukare

2020-07-02 - Viltförvaltning

- Älgens betning av tall orsakar stor skada för landets skogsbrukare. Betningen leder både till tillväxtförluster och kvalitetsnedsättningar för det framtida timret och kostnaden för skogsbruket har beräknats till att årligen uppgå till 1,25 miljarder kronor. Varje vår sedan 2000 genomför Skogsstyrelsen en inventering av skadorna över hela landet, den så kallade älgbetesinventeringen eller äbin. Siffrorna för Götaland och Sveland samt Gävleborg har nu publicerats. Man kan där konstatera att skadorna på tallungskogen orsakat av älg minskar. Det finns också en tydlig trend att andelen icke skadade tallstammar ökar på länsnivå i de flesta av de hittills redovisade länen jämfört med åren 2015–2016 som redovisas i Skogsstyrelsens sammanställning. Man kan i de flesta län se en tydlig ökning av de att marker som är lämpliga för tall faktiskt återbeskogas med tall. Även många mellanmarker som oftast mår bra av en blandning av tall och gran har ökat inslaget av tall under perioden.

Läs hela inlägget

Tänk på hunden i sommar

2020-06-25 - Jakt

Sommaren är här och med det så vistats inte bara människor och hundar i naturen utan även huggormar som kan skada din hund eller i värsta fall orsaka så svåra skador att hunden avlider. Det är viktigt att hålla hunden under uppsikt och vara vaksam på platser där ormar brukar befinna sig. Kontakta veterinär omgående om din hund blir biten för att få bästa råd på vad som behöver göras.

Läs hela inlägget

Förslag till nya jakttider - bland annat nya datum för älgjaktsstarten

2020-06-23 - Jakt

Naturvårdsverkets förslag om nya jakttider.

Läs hela inlägget

Råd kring hantering av Covid 19

2020-06-03 - Förbundsnytt

Jägarnas Riksförbunds allmänna råd kring hantering av Covid 19 vid jakt och aktiviteter därikring.

Läs hela inlägget

Förbundsårsstämma

2020-04-24 - Förbundsnytt

Vid förbundsstyrelsemöte den 22 april diskuterades frågan om förbundets årsstämma. Vid diskussionen var medlemsdemokratin i fokus men även hur förbundsstyrelsen ska agera för att upprätthålla aktiviteten och inte i onödan försvåra för medlemmarna att göra sina röster hörda. Självklart är säkerheten högsta prioritet och de beslut som fattades var i syfte att säkerställa att myndigheternas beslut följs och att ingen av våra medlemmar eller förtroendevalda utsätts för onödiga risker. Läs mer

Läs hela inlägget

Tips för jägare Covid-19

2020-04-06 - Skrivelser

Det har knappast undgått någon att Covid-19 gjort att vi alla måste förändra våra levnadsvanor. Många är isolerade eller arbetar hemifrån och det blir extra viktigt att hålla sig aktiv för att hålla humöret uppe. Att, som jägare, tillbringa tid i skogen är bra för hälsan och så länge man inte träffar andra är det också något som rekommenderats av myndigheterna. Vi kommer dessutom in i perioden när vildsvinen börjar röra sig ute på vallar och spannmålsåkrar och jakten är som vanligt nödvändig för att hålla skadorna nere. Under våren har också många jaktlag sina årsmöten och det finns onekligen frågor att ställa sig inför ett årsmöte. Skogen är en bra plats att vara på just nu, och därför har Jägarnas Riksförbund samlat några små tips som gör att jakten kan bedrivas säkert även under sjukdomsutbrottet.

Läs hela inlägget

Viltspårkurs/träningsgrupp

2020-04-02 - Utbildning

I dessa tider med virus så får vi passa på och vara ute och träna med våra hundar. Kursen/träningsguppen vänder sig till dig som har lagt spår innan och vill komma ut och träffa likasinade för att utbyta tips och idéer kring att träna spår.

Läs hela inlägget

Nytt beslut från förbundsstyrelsen

2020-03-19 - Förbundsnytt

Som en följd av coronaviruset har Förbundsstyrelsen beslutat att göra avsteg från förbundets stadgar för att möjliggöra att distrikten kan hålla sina årsstämmor samtidigt som hänsyn tas till rådande situation.

Läs hela inlägget

Årsstämmor och coronaviruset

2020-03-12 - Förbundsnytt

Nu är högsäsong för distriktsårsstämmor och med anledning av det har det kommit frågor om hur detta ska hanteras i förhållande till coronaviruset. Jägarnas Riksförbund hänvisar helt och fullt till Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer och vidtar därför inga särskilda åtgärder, utan rekommenderar distriktsstyrelserna att hålla sig uppdaterade via myndigheternas hemsidor.

Läs hela inlägget

Årsstämma Norrbotten Södra

2020-02-14 - Avdelningsnyheter

Fredag 14 februari Klockan 19.00 Korsträsk byagård Smedjevägen 52, 942 92 Älvsbyn Välkommen till årsstämman i Jrf Norrbotten! Motioner insänds senast 2 veckor innan öppnandet till viltvårdsavdelningens kontor: Smedjevägen 42, 942 92 Älvsbyn. Frågor hänvisas till Stig Engman 070-687 36 78. Kvällens program: • 19.00 Årsstämmans öppnande • 20.00 Fika • 21.00 Avslutning Varmt välkomna! Styrelsen.

Läs hela inlägget

Årsstämma Hedekas

2020-02-13 - Avdelningsnyheter

Torsdag 13 februari Klockan 19.00 ”Ottossons i Hedekas” lokaler Fisketorp. Fisketorp Hedekas. Före detta skolan. Välkommen till årsstämman i Jrf Hedekas! Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Samarbetsavtal Ulkeröds gård. Vi bjuder på förtäring. Vid eventuella frågor kontakta Bo Kvartsberg, telefon: 070-587 62 22 eller e-post: bo.kvartsberg@gmail.com. Varmt välkomna, Styrelsen.

Läs hela inlägget

Årsstämma Örebro

2020-02-13 - Avdelningsnyheter

Torsdag 13 februari Klockan 18.00 Örebro jaktskytteklubbs paviljong, Slätten Välkommen till årsstämman i Jrf Örebro! Sedvanliga årsstämmoförhandlingar. Kaffe serveras.

Läs hela inlägget

12345678910...