Aktuellt - Jägarnas Riksförbund

Aktuellt

 

​Gröna sektorn tar initiativ för en attraktiv, jämställd och jämlik arbets- och studiemiljö i världsklass

2021-03-08 - Jaktpolitik

Det har gått drygt tre år sedan #metoo-uppropen där flera upprop kom från de gröna näringarna, som #skilj agnarna från vetet, #slutavverkat och #vi sparkar bakut.

Läs hela inlägget

Stoppa uppdraget att flytta varg

2020-11-17 - Jaktpolitik

När Regeringen nu uppdrar åt ett antal Länsstyrelser att peka ut lämpliga områden för flytt av vargar förbiser de återigen de människor som drabbas av vargen och befäster ytterligare att vargen är viktigare än medborgarna. Jägarnas Riksförbund uppmanar nu Regeringen att dra tillbaka uppdraget eftersom det inte finns ett stöd hos befolkningen att genomföra vargflyttar.

Läs hela inlägget

Ingen vargjakt 2020

2019-06-14 - Jaktpolitik

Ingen vargjakt 2020 Naturvårdsverket meddelade under gårdagen att de inte kommer tillåta någon licensjakt på varg år 2020. Beslutet grundas i inventeringsresultaten som enligt verket gör att det inte finns utrymme för någon jakt.

Läs hela inlägget

Information kring vilka regler som gäller för handel och transport av vildsvin inom EU

2019-04-08 - Jaktpolitik

Med anledning av att den Afrikanska svinpesten upptäckts på flera platser i Europa under de senaste åren har EU-kommissionen gått ut med en uppmaning till medlemsländerna. EU- kommissionen framhåller att det är olagligt att handla och transportera frilevande och hägnade vildsvin.

Läs hela inlägget

Debatt: Vi behöver en ny viltmyndighet

2019-03-29 - Jaktpolitik

Viltförvaltningsdelegationerna har utvecklats till något av en chimär för att ge legitimitet åt bevarandestyrda myndigheter. Hos dem har bland annat rovdjurens numerär fått en överordnad betydelse gentemot medborgarna väl och ve, skriver Solveig Larsson och Henrik Tågmark i JRF:s förbundsstyrelse.

Läs hela inlägget

Skrivelse till Länsstyrelsen

2018-08-23 - Jaktpolitik

Skrivelse till Länsstyrelsen Västmanland gällande vår inställning till rovdjur och synpunkter på rovdjurspolitiken nationellt och regionalt.

Läs hela inlägget

Licens för ljuddämpare slopas

2018-01-11 - Jaktpolitik

En utredning av 2017 års ändringsdirektiv gällande EU:s vapendirektiv har bl.a. resulterat i ett slopande av licens för ljuddämpare. Ändringsdirektiven uppkom efter de fruktansvärda terrordåd som drabbat Europa under de senaste åren.

Läs hela inlägget

Beslut om licensjakt efter lodjur 2018

2017-12-18 - Jaktpolitik

Länsstyrelsen i Västmanland har tagit beslut om licensjakt efter lodjur.

Läs hela inlägget

Nya ledamöter i Västmanlands älgförvaltningsgrupper

2017-12-18 - Jaktpolitik

Länsstyrelsen har utsett nya ledamöter till de tre älgförvaltningsgrupperna i Västmanlands län.

Läs hela inlägget

Nästa jaktsäsong kan det bli enklare att jaga för rullstolsburna

2017-12-18 - Jaktpolitik

Näringsdepartementet lämnade den 15 december ett förslag om förändring i Jaktförordningen som ökar rörelsehindrade personers möjlighet att jaga. Anledningen till förslaget är en skrivelse från Jägarnas Riksförbund som lämnades 2015 och förändringen föreslås träda i kraft 1 juli 2018.

Läs hela inlägget

Begäran om licensjakt på 355 lodjur

2017-12-12 - Jaktpolitik

Jägarnas Riksförbund begär licensjakt på 355 lodjur i Sverige. Den starka tillväxt som lodjuren har haft under de senaste 50 åren har gjort att det nu finns tillräckligt många lodjur för att en stor jakt ska vara möjlig.

Läs hela inlägget

Lättare skyddsjakt på dov- och kronvilt efter Regeringsbeslut

2017-12-01 - Jaktpolitik

Den 30 november beslutade Regeringen om att tillåta skyddsjakt efter kron- och dovkalv på eget initiativ i växande gröda och i skogsplanteringar i hela landet förutom Skåne och Gotland. Skyddsjakten avser perioden 1 juli till 15 april och regeländringen träder i kraft den 1 januari 2018. Detta beslut har tillkommit efter omfattande arbete från Jägarnas Riksförbund.

Läs hela inlägget

EU öppnar för enklare vargjakt

2017-11-16 - Jaktpolitik

Den 15 november röstades en resolution igenom i Europaparlamentet där parlamentets syn på art- och habitat- samt fågeldirektivet klargjordes. Det blev tydligt att de nuvarande direktiven inte fungerar och att något måste göras.

Läs hela inlägget

Beslut om vargjakt 2018

2017-09-28 - Jaktpolitik

Under eftermiddagen den 28 september fattades beslut om 2018-års vargjakt. Totalt ska 22 vargar fällas i 5 län. Antalet är alldeles för lågt och det kommer inte få någon verklig effekt på vargpopulationen.

Läs hela inlägget

Ingen licensjakt efter varg i Västmanland under 2016

2016-02-03 - Jaktpolitik

Den 29 januari tog Förvaltningsrätten i Uppsala sitt beslut om licensjakt efter varg i Västmanland 2016.

Läs hela inlägget

12