« Tillbaka till Ronneby Jakt och Sportskytteklubb

Skjutbana

Öppettider Stegeryd 2017

5 april – 27 september
Onsdagar 17:00 – 21:00

 

Pris:
1 serie (25 skott och duvor): medlem 70 kr (ej medlem 80 kr).
1 serie (endast duvor): medlem 30 kr (ej medlem 40 kr).

Medlemskort för banan löses hos ansvarig skjutledare.

OBS! Vapen får endast laddas på skjutledarens order.

 

Tävlingar

Ronneby Jakt & Sportskytteklubb

30 april
Plåtsjaktstig, kl. 09.00-13.00

9 juli
Lerduvestig, kl. 09.00-13.00

5 augusti
Kuljaktstig, kl. 09.00-13.00

 

Blekinge Sjöjaktvårdsföreningen

7 maj
Lerduvestig, kl. 09.00-13.00

11 juni
Plåtstig, kl. 09.00-13.00