Välj distriktsavdelning

Rovdjursangrepp eller rovdjursobservationer?

För att kunna få en ansökan om ersättning av skada på tamdjur orsakad av något av de stora rovdjuren beviljad, krävs att skadan anmälas utan dröjsmål samt att den besiktas av någon av Länsstyrelsens besiktningsmän. För att underlätta för dem som drabbas av skada på tamdjur orsakad av något av de stora rovdjuren så inrättade Länsstyrelsen 2009 en beredskapstelefon dit de som drabbas kan vända sig. Denna telefon har i första hand tidigare vänt sig till fäbodbrukarna i länet. Länsstyrelsen har dock ambitionen att denna tjänst även ska finnas tillgänglig för alla lantbrukare samt till jägare med jakthundar i länet. 

Vid rovdjursangrepp på jakthund, ring 023-813 40.


Under höst- och vintersäsongen har Länsstyrelsen beredskap under helger mellan 07:00-17:00. På vardagar under ordinarie arbetstid kan oftast besiktningsmannen närmast dig nås direkt, se mobilnummer nedan. Utöver angiven tid kan meddelande lämnas på telefonsvarare.
Telefon numren kan även användas vid rapportering av observationer/spår av de stora rovdjuren.

Besiktningsmän i Dalarnas län:
Norr: Alf Nordin, Idre, 076-809 99 14
Väst: Lars-Axel Magnusson, Lima, 070-363 41 10
Mitt: Hans-Olov Hansson, Orsa, 073-183 14 66
Öst Sture: Nordlund, Edsbyn, 070-202 22 48
Syd Göran: Jansson, Fredriksberg, 070-297 00 64
Syd+öst: Bert Eriksson, Långshyttan, 070-676 64 83