Kontakt - Jägarnas Riksförbund

Välj distriktsavdelning

Kontakt

Styrelse 2017

Distriktsordförande
Ingemar Alin, 070 - 549 34 23, ingemar.alin@erfasearch.se

Vice ordförande
Josef Höbenreich, 070-568 30 39, josef.hobenreich@gmail.com

Sekreterare
Dan Törnström, 070-632 32 51, dan.tornstrom@hotmail.com

Kassör
Nils Skog, 070-344 12 85, skogs.edsbyn@skogsrev.se

Ledmot
Rickard Linge, 070-518 72 38, rili63@hotmail.com

Suppleanter
Lennart Lantz, 070-330 68 64, lennart.lantz@gmail.com
Leif Antonsson, 070-658 26 82
Yngve Dellesjö, 0653-23251, yngve.dellesjoe@hotmail.com

Revisor
Carl-Erik Sandström, 070-5723142, carl-erik.sandstrom@valbotra.se 

Revisorsuppleant
Allan Englin, 0271-276 10

Valberedning
John Ondahl, 070-310 40 51, ondahl@helsingenet.com
Lotta Hassel, 073-67 37 444, lotta_hassel@yahoo.com