Styrelse 2017 - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till Valbo

Styrelse 2017

 

Ordförande
Lotta Hassel, 073-673 74 44, lotta_hassel@yahoo.com

Vice ordförande
Åke Horn, 026-19 39 88

Sekreterare
Richard Linge

Kassör
Penti Luomala

Ledamöter
Åke Laurin, 070-590 92 81
Lasse Bord

Suppleant
Hans lindblad

Revisorer
Åke Lind
Paul-Erik Jensen

 

Funktionärer 2017

Samordnare skytteverksamhet
Åke Laurin, 070-590 92 81
Penti Luomala

Samordnare jägarexamen
Åke Lind, 070-239 17 40