Kontakt - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till JRF Härjedalen

Kontakt

Ordförande: Bertil Höglund, 070-130 77 81, bertil.hoglund@akerhogen.st

Vice ordförande: Hans-Ove Hansson, 070-226 73 37

Kassör: Cecilia Westlund (utom styrelsen)

Sekreterare: Anders Stensson, 070-615 10 60

Ungdomsledare: Jan Olov Edström, 070-364 42 80

Jaktskytteledare: Patrik Hellström, 070-603 92 81

IT-ansvarig och korresponderande: Bertil Höglund, 070-130 77 81

Övriga ledamöter i styrelsen:
Sven-Åke Jonasson
Simon Ewerlid
Staffan Gunnarsson
Nils Olov Friberg

Suppleanter:
Sven Mattsson

Revisorer:
Gunnar Fjellner
Bernt Höglund

Valberedning:
Hans Erik Persson
Patrik Hellström