Kalender - Jägarnas Riksförbund

Årsstämma distrikt Jämtland

28 mars 2021, Jämtland • Distriktsårsstämma

Distriktsårsmöte Jämtland/Härjedalen Söndag den 28/3 kl. 14.00. Mötet blir digitalt på teams. Anmälan till lasse.jrf@telia.com Så sänder vi länk för mötet Motioner till mötet 2 veckor innan.

Årsstämma distrikt Gotland

27 mars 2021, Gotlands län • Distriktsårsstämma

Lördag 27 mars Klockan 15.00 I Ridhuset, Hejde Ekeskogs 906, 623 75 Klintehamn

JRF Stockholms Läns Viltvårdsdistrikt - digital årsstämma

21 mars 2021, Stockholms län • Distriktsårsstämma

Vi har distriktsårsstämma den 21 mars 2021 klockan 10.00. Stämman hålls digitalt.

Årsmöte

16 mars 2021, Skåne län • Distriktsårsstämma

Skånedsitriktet håller sin årsstämma den 16 mars 2021 kl 19.00 stämman kommer (om inte förhållandena ändras) att hållas digitalt via verktyget Zoom

Årsstämma distrikt Östergötlands län

14 mars 2021, Östergötlands län • Distriktsårsstämma

Rådande pandemiläge tillåter ej att distriktets årsstämma genomförs som fysiskt möte. Styrelsen har därför 2021-02-21 fattat beslut om att genomföra stämman som digitalt möte.

Årsstämma

10 mars 2021, Uppsala • Distriktsårsstämma

Distriktets kallar till Årsstämma Datum och tid: 10 mars 2021 kl. 19:00. Motioner ska skickas till mejladress uffe.ulim@gmail.com . På grund av Coronapandemin covid-19 och myndigheternas rekommendationer har styrelsen beslutat följande. Mötet kommer att genomföras antingen som ett fysiskt möte eller digitalt via dator eller telefon.