Kalender - Jägarnas Riksförbund

Årsstämma distrikt Gotland

27 mars 2021, Gotlands län • Distriktsårsstämma

Lördag 27 mars Klockan 15.00 I Ridhuset, Hejde Ekeskogs 906, 623 75 Klintehamn

JRF Stockholms Läns Viltvårdsdistrikt - digital årsstämma

21 mars 2021, Stockholms län • Distriktsårsstämma

Vi har distriktsårsstämma den 21 mars 2021 klockan 10.00. Stämman hålls digitalt.

Årsmöte

16 mars 2021, Skåne län • Distriktsårsstämma

Skånedsitriktet håller sin årsstämma den 16 mars 2021 kl 19.00 stämman kommer (om inte förhållandena ändras) att hållas digitalt via verktyget Zoom

Årsmöte

14 mars 2021, Östergötlands län • Distriktsårsstämma

Kallelse till årsmöte med JRF Distrikt Östergötland 14 mars 2021 Styrelsen för JRF Östergötland är väl medveten om att det på grund av rådande pandemiläge sannolikt ej kommer att kunna hållas något årsmöte. Trots detta väljer vi att förbereda oss för en mer positiv utveckling än vad som nu gäller. Därför presenterar vi denna högst preliminära kallelse. Beslut om genomförande av årsmöte tas vid styrelsemöte den 21 februari.

Årsstämma

10 mars 2021, Uppsala • Distriktsårsstämma

Distriktets kallar till Årsstämma Datum och tid: 10 mars 2021 kl. 19:00. Motioner ska skickas till mejladress uffe.ulim@gmail.com . På grund av Coronapandemin covid-19 och myndigheternas rekommendationer har styrelsen beslutat följande. Mötet kommer att genomföras antingen som ett fysiskt möte eller digitalt via dator eller telefon.