Kalender - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till alla kalenderposter

Årsstämma 2018 - JRF Forshälla

2018-02-13

Välkommen till årsstämman för JRF Forshälla!

Dag och tid
Tisdag 13 februari, kl 19.00

Plats
Rosseröds IK:s klubblokal

 

Sedvanliga årsstämmoförhandlingar enligt dagordning som du hittar på baksidan av denna kallelse. Vi bjuder på kaffe, läsk och semla. Under kvällen har vi även lotteri med fina vinster.

 

Dagordning vid avdelningsårsstämma
Reglerat i avdelningsstadgarna §11

1. Avdelningsstämmans öppnande.
2. Fastställande av röstlängd.
3. Stämmans behöriga utlysande.
4. Fastställande av dagordning.
5. Val av ordförande, sekreterare, 2 justerare och 2 rösträknare för årsstämman.
6. Behandling av styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse.
7. Behandling av revisorernas berättelse.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning.
9. Beslut angående ansvarsfrihet.
10. Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget.
11. Beslut om arvoden till styrelsen, revisorer och övriga funktionärer.
12. Beslut om reseersättningar och traktamenten vid arbete i viltvårdsavdelningens tjänst.
13. Val av ordförande till viltvårdsavdelningen gällande en period om 2 år.
14. Val av antal ordinarie ledamöter till viltvårdsavdelningens styrelse jämte suppleanter.
15. Val av ordinarie ledamöter till viltvårdsavdelningens styrelse jämte suppleanter.
16. Val av revisorer jämte suppleanter.
17. Val av valberedning samt ordförande för valberedning.
18. Övriga val som årsstämman beslutar.
a.) Val av 1 studieledare samt en studieledarsuppleant gällande en period om 1 år.
b.) Val av 2 personer till ungdomskommitén gällande en period om 2 år.
c.) Val av 1 materialförvaltare gällande en period om 1 år.
d.) Val av 2 personer till skyttekommitén gällande en period om 2 år.
e.) Val av 1 kioskansvarig gällande en period om 1 år.
f.) Val av 2 personer som skriver på ansökan om vapenlicens för målskjutning till polisen.
g.) Val av 1 person som ingår i jaktmarkskommitén gällande en period om 2 år.
19. Val av ombud och ersättare till viltvårdsdistriktets årsstämma 17 mars 2018, enl. distriktsstadgan § 9.
20. Behandling av inkomna motioner.
21. Av styrelsen till årsstämman hänskjutna frågor.
22. Övrig information.
a.) Herrestadsfjället.
b.) Prisutdelning KM 2017.
23. Stämmans avslutning.