Kalender - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till alla kalenderposter

Årsmöte Söderköping

2019-02-10

Välkomna på årsmöte i Söderköping den 10 februari.

Kallelse till årsmöte
Datum och tid: 2019-02-10 kl 14.00
Plats: Drothems församlingshem, Drothemsgatan 10, Söderköping

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Prisutdelning.
Vi bjuder på kaffe och något att tugga på.

Ev frågor kontakta Peder Grankvist 0121 15 436 el 073 046 64 20


Dagordning.

Mötets öppnande
Fastställande av röstlängd
Behandling av mötets behöriga utlysning
Fastställande av dagordning för mötet.
Val av ordförande, sekreterare, 2 justerare samt 2 rösträknare för mötet
Behandling av verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
Behandling av revisorernas berättelse.
Fastställande av resultat och balansräkning.
Behandling av ansvarsfrihet för styrelse för verksamhetsåret 2018.
Behandling av styrelsens förslag till arbetsplan och budget.
Beslut av arvoden för styrelsemedlem, mm.
Behandling av traktamente och bilersättning i viltvårdsavdelningens tjänst.      
Val av antal ordinarie ledamöter och suppleanter
Val av ordinarie styrelseledamöter                                                                                       
Val av suppleanter                                                                                                                       
Val av 1 revisorer och 1 revisorssuppleant
Val av två medlemmar av valberedning samt ordföranden för denna + en suppleant
Övriga val
A. Ungdomsledare
B. Ungdomssektionen
C. Ansvarig för älgbanan
D. Ansvarig för skeetbana
E. Ansvarig för trappbanan                                                                                                        
F. Ansvarig 50 m och 20 m banorna                                                           
H. Ansvarig klubbhuset                                                                                                               
I. Medlemsansvarig                                                                                         
J. Utbildningsansvarig                                                                                                                  
K. Samordnare kvinnor och adjungerad till styrelsen                                                     
L. Val av tävlingsledare                                                                                                                
M. Val av tävlingskommitté
N. Val av ansvarig för hemsida.                                                                                               
Val av 7 ombud till distriktets årsstämma och ev extrastämma    
Nominering av ledamot + suppleant till distriktsstyrelse                                              
Behandling av till styrelsen inkomna motioner
Behandling av från styrelsen till årsstämman hänskjutna frågor.
Övrig information
Stämmans avslutande

Lars Edstam
Sekreterare