Kalender - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till alla kalenderposter

Styckningskurs

2019-02-23

Kursdagen innehåller både med teori och praktik

Styckningskurs

Beskrivning av kursen
Kursdagen inleds med teori. Vi går igenom boken och pratar hygien och utrustning med mera - utifrån jägarperspektivet. Vi förflyttar oss sedan till ett viltslakteri där vi ska ta hand om ett nyskjutet vilt. Vi inleder med passningen (som av tekniska skäl är delvis gjord), undersöker organ och djurets anatomi i verkligheten. Därefter ska djuret flås och "sotas" för att bli en "slaktkropp". Efter en lunchpaus tar vi itu med finstyckningen. djuret kommer då att styckas som man kan finstycka alla hjortdjur (eller vildsvin).
Litteratur: Passa, flå och stycka - med DVD.

Kursledare: Tomas ”Totte” Karlsson

Nivå: Nybörjare. Lämplig för jägarexamenselever, nyblivna jägare eller andra med begränsad erfarenhet.

Antal deltagare: 6

Total kurslängd. 7,5 timme, Klockan 09.00-16.30.

Plats: Lövhagensvägen 10.00, Järna

Datum: 23/2

Tid: 09:00 – 16:30

Pris 1 995 kr. Bok med DVD ingår. Lunch och fika ingår.

Program
09.00 Inledning/presentation.
09.30 Teori (Hygien, lokaler, kläder utrustning att tänka på)
10.30 Praktik (utrustning, passning, organidentifiering, flå, sota, iordningställa slaktkroppen).
12.00 Lunch
12.45 Praktik (grovstyckning och finstyckning)
15.00 Fika
15.15 Praktik (grovstyckning och finstyckning)
16.00 Avslutning