Kalender - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till alla kalenderposter

Årsmöte

2019-03-01

Välkommen till årsstämman i Jrf Vikersvik!

ÅRSSTÄMMA
DATUM Fredag 1 mars.
TID 19.00
PLATS Vikersviks Församlingshem.


Välkommen till årsstämman i Jrf Vikersvik!

Sedvanliga årsmötesförhandlingar !

Det bjuds på fika!

Välkomna,
Styrelsen.

Dagordning, årsmöte JRF-LJ avd. Vikersvik 18-04, den 1 mars 2019, kl. 19:00.
1. Mötets öppnande.
2. Mötets behöriga utlysande.
3. Fastställande av dagordning.
4. Val av ordf. och sekr för mötet.
5. Styrelsens verksamhetsberättelse.
6. Behandling av revisorernas berättelse.
7. Ansvarsfrihet för styrelse.
8. Styrelsens förslag till årsbudget.
9. Val av ordförande på 1 år.
10. Val av styrelseledamöter.
11. Val av styrelsesuppleanter, 2st på 1 år.
12. Val av 2 revisorer och 2 revisorssupleanter på 1 år.
13. Val av firmatecknare (ordförande och kassör).
14. Val av valberedning.
15. Val av 3 ombud till distriktsårsmöte, Slättens Skyttecentrum, Lillån 16 mars, kl 14:00.
16. Motioner.
17. Ordet fritt.
18. Mötet avslutas.