Kalender - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till alla kalenderposter

Årsmöte med JRF Distrikt Östergötland

2020-03-15

Årsstämman genomförs söndagen den 15 mars 2020 och startar med lunch kl 1230 i Finspångs golfrestaurang.

Årsstämman genomförs söndagen den 15 mars 2020 och startar med lunch kl 12:30 i Finspångs golfrestaurang.

Härmed kallas av viltvårdsavdelningarna valda ombud till ordinarie årsstämma (enl. § 9 Distriktsstadgar). Namn på valda ombud ska vara distriktsstyrelsen tillhanda senast 1. Mars 2020.

Utöver valda ombud kallas ledamöter i distriktsstyrelsen samt distriktets revisorer. 

Utöver kallade förtroendevalda äger envar medlem i JRF Distrikt Östergötland närvara vid årsstämman dock utan rösträtt men med yttranderätt och förslagsrätt. 

Ärende på årsstämman enligt § 11 distriktsstadgarna.
Motioner till distriktets årsstämma ska vara styrelsen tillhanda senast 1. Mars 2020.

Motioner hanteras enligt § 10 distriktsstadgarna och sänds genom sekreterarens försorg till valda ombud via viltvårdsavdelningarnas kontaktpersoner. 

 

Välkomna!
Dan Franzén               Sekreterare
070-2538483              fridsborg@hotmail.se