Kalender - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till alla kalenderposter

Årsstämma Norrbotten södra

2021-02-14

Varmt välkommen till, Avd 2502 Södra Norrbottens avdelningsstämma DATUM: Söndag 14 februari TID: 11.00 PLATS: Korsträsk Byagård Härmed kallas Ni till avdelningsstämma. Eftersom vi befinner oss mitt i en pandemi där vi inte kan förutsäga vad som händer i närtid så kallar vi till en stämma som vanligt. Förhoppningen är att vi ska kunna hålla den som vanligt, men eftersom det är osäkert om det går att genomföra "live" så har vi en digital plattform förberedd

Varmt välkommen till, Avd 2502 Södra Norrbottens avdelningsstämma

DATUM: Söndag 14 februari
TID: 11.00
PLATS: Korsträsk Byagård

Härmed kallas Ni till avdelningsstämma enligt bifogad dagordning. Eftersom vi befinner oss mitt i en pandemi där vi inte kan förutsäga vad som händer i närtid så kallar vi till en stämma som vanligt. Förhoppningen är att vi ska kunna hålla den som vanligt, men eftersom det är osäkert om det går att genomföra "live" så har vi en digital plattform förberedd. Därför vill vi att Du mejlar in en anmälan så att vi kan dels ha koll på hur många som kommer till ett live möte och dels att vi kan skicka ut en länk till digital plattform. Dessutom vill vi från avdelningen på ett enkelt sätt kunna informera hur mötet hålls. Beslut om detta kommer att tas dagarna före mötet därför är det väldigt viktigt att anmäla sig.

Det är beslutat på Norrbottens Distriktsstyrelse möte 2019-03-10 att de inaktiva lokal-avdelningarna i Norrbotten fördelas på de två aktiva lokalavdelningarna som samtidigt byter namn:

Edefors-Boden Jokkmokk, nytt namn Norrbotten Norra 25-01.
Älvsbyn, Arvidsjaur, Arjeplog, nytt namn Norrbotten Södra 25-02.

25-03 Piteå och 25-04 Luleå uppgår i Norrbotten Södra 25-02.

Väl mött på Korsträsk Byagård 2021-02-14 kl 11:00
Anmälan senast 2021-01-31

Mailadress för anmälan: victoria@plov.se

Vänliga hälsningar,
Stig Engman
Avdelningsordförande

 

Förslag till DAGORDNING

VILTVÅRDSAVDELNINGSÅRSSTÄMMA 2021-02-14.
1. AVDELNINGSSTÄMMANS ÖPPNANDE.
2. FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD (NÄRVAROLISTA).
3. FRÅGA OM STÄMMANS BEHÖRIGA UTLYSNING.
4. .GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
5. VAL AV ORDFÖRANDE, SEKRETERARE, 2 JUSTERINGSMÄN OCH 2 RÖSTRÄKNARE FÖR ÅRSSTÄMMAN.
6. BEHANDLING AV STYRELSENS VERKSAMHETS- OCH EKONOMISKA BERÄTTELSE.
7. BEHANDLING AV REVISORERNAS BERÄTTELSE.
8. FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT OCH BALANSRÄKNING.
9. BESLUT ANGÅENDE ANSVARSFRIHET.
10. BEHANDLING AV STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN OCH ÅRSBUDGET.
11. BESLUT OM ARVODEN TILL STYRELSEN, REVISORER OCH ÖVRIGA FUNKTIONÄRER.
12. BESLUT OM RESEERSÄTTNINGAR OCH TRAKTAMENTEN VID ARBETE I VILTVÅRDSAVDELNINGENS TJÄNST.
13. VAL AV AVDELNINGSORDFÖRANDE TILL VILTVÅRDSAVDELNINGEN.
14. VAL AV ANTAL ORDINARIE LEDAMÖTER TLL VILTVÅRDSAVDELNINGENS STYRELSE JÄMTE SUPPLEANTER.
15. VAL AV ORDINARIE STYRELSELEDAMÖTER TILL VILTVÅRDSAVDELNINGEN JÄMTE SUPPLEANTER.
16. VAL REVISORER JÄMTE SUPPLEANTER.
17. VAL AV VALBEREDNING
18. ÖVRIGA VAL SOM ÅRSSTÄMMAN BESLUTAR.
19. VAL AV OMBUD OCH ERSÄTTARE TILL VILTVÅRDSDISTRIKTETS ÅRSSTÄMMA, ENLIGT DISTRIKTSSTADGAN
§ 9. (5 ombud) Årsstämman hålls den 10 mars i Korsträsk byagård kl:11.00.
20. BEHANDLING AV INKOMNA MOTIONER.
21. AV STYRELSEN TILL ÅRSSTÄMMAN HÄNSKJUTNA FRÅGOR.
22. ÖVRIG INFORMATION.
23. STÄMMANS AVSLUTNING.