Kalender - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till alla kalenderposter

Årsmöte

2021-03-14

Kallelse till årsmöte med JRF Distrikt Östergötland 14 mars 2021 Styrelsen för JRF Östergötland är väl medveten om att det på grund av rådande pandemiläge sannolikt ej kommer att kunna hållas något årsmöte. Trots detta väljer vi att förbereda oss för en mer positiv utveckling än vad som nu gäller. Därför presenterar vi denna högst preliminära kallelse. Beslut om genomförande av årsmöte tas vid styrelsemöte den 21 februari.

Styrelsen för JRF Östergötland är väl medveten om att det på grund av rådande pandemiläge sannolikt ej kommer att kunna hållas något årsmöte. Trots detta väljer vi att förbereda oss för en mer positiv utveckling än vad som nu gäller. Därför presenterar vi denna högst preliminära kallelse. Beslut om genomförande av årsmöte tas vid styrelsemöte den 21 februari.

Kallelse till årsmöte med JRF Distrikt Östergötland 14 mars 2021

Härmed kallas av viltvårdsavdelningarna valda ombud till ordinarie årsstämma (enl. § 9 Distriktsstadgar). Namn på valda ombud ska vara distriktsstyrelsen tillhanda senast 1:a Mars 2021.
Utöver valda ombud kallas ledamöter i distriktsstyrelsen samt distriktets revisorer.
Utöver kallade förtroendevalda äger envar medlem i JRF Distrikt Östergötland närvara vid årsstämman dock utan rösträtt men med yttranderätt och förslagsrätt. Glöm ej att anmäla deltagande till aktuell viltvårdsavdelning.

Ärende på årsstämman enligt § 11 distriktsstadgarna. Eventuell gästföredragshållare enligt distriktsstyrelsen. Motioner till distriktets årsstämma ska vara styrelsen tillhanda senast 1. Mars 2021. Motioner hanteras enligt § 10 distriktsstadgarna och sänds genom sekreterarens försorg till valda ombud via viltvårdsavdelningarnas kontaktpersoner.

Årsstämman genomförs söndagen den 14 mars 2021 kl: 1300 på Claudias restaurang belägen vid riksväg 34 mellan Borensberg och Linköping (gamla båt/leksaksmuseet mellan kanalen och riksvägen). Efter årsmötet bjuder distriktet på en måltid.

Anmälan om deltagande är obligatorisk för alla och görs till respektive viltvårdsavdelning som sammanställer och vidarebefordrar till distriktssekreteraren senast fredagen 5 mars.

Välkomna!
Dan Franzén                                 Sekreterare
070-2538483                               fridsborg@hotmail.se