Kalender - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till alla kalenderposter

Årsstämma Almunge

2021-02-08

Måndag 8 februari Klockan 15.00 Per Capsulam

Årsstämman i Jrf Almunge!

Avdelningens styrelse har beslutat att p.g.a. pandemin så skall vi ha ett årsmöte på papperet bara, så kallat per capsulam (i en kapsel). De som sitter i styrelsen har bekräftat att de kan/skall väljas om. Revisorerna granskar som vanligt och en budget och balans upprättas. Handlingarna skickas till JRF och Distriktet. Då verksamheten legat nere p.g.a pandemin, har vi inte haft någon verksamhet. Motioner skall gå direkt till Distriktet i Uppsala uffe.ulim@gmail.com. tillhanda senast 20 januari 2021.
Sedvanlig dagordning bifogas på baksidan av detta blad, om ni vill ha handlingarna från mötet, skicka mailadress till kvarnboda@telia.com så får ni dem tillsänt.
Om det finns synpunkter på handlingarna, berätta det inom 7 dagar så bifogar vi dem i handlingarna till distrikt och kansliet JRF.

Styrelsen gm Ella