Kalender - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till alla kalenderposter

Årsstämma Östgöta JG

2021-08-29

Söndag 29 augusti Klockan: 13:00 Claudias Restaurang längs väg 34 Borensberg – Linköping (gamla båtmuseét)

Välkommen på årsstämma hos JRF avdelning Östgöta Jägargille!

JRF viltvårdsavdelning för Motala och Linköpings kommuner har på grund av rådande pandemiläge tvingats att skjuta fram ordinarie årsstämma. Styrelsen fattade beslutet vid styrelsemöte 2021-01-31.
Detta innebär att de vid årsstämman 2019 och 2020 valda styrelsemedlemmar blir kvar på sina befattningar tills den framskjutna årsstämman har genomförts. Dessutom kvarstår de vid årsstämman 2020 valda ombuden till distriktets årsstämma även för distriktsstämman 2021. Om någon av dessa av egen vilja vill bli entledigad från sitt förtroendeuppdrag äger var och en rätt efter ansökan till styrelsen att frånsäga sitt uppdrag.

Kallelse och inbjudan till Östgöta Jägargille
årsstämma 2021-08-29

 
Östgöta Jägargille genomför med avsteg från paragraf 7 i avdelningens stadgar årsstämma söndagen den 29 augusti 2021 kl 13.00. Plats: Claudias Restaurang längs väg 34 Borensberg – Linköping (gamla båtmuseét). Dagordning enligt avdelningsstadgarna § 11(som finns på baksidan av detta blad).
Efter genomförd årsstämma ges Karl Hedin möjlighet att berätta om sina upplevelser av och erfarenheter från skogsbruk samt vargens påverkan på jakt och Sveriges rättssamhälle.
Alla hjärtligt Välkomna!

Jan Lingheimer Ordförande 070-8363699
Dan Franzén Vice ordförande 070-2538483
Christer Andersson Sekreterare 070-3765108