Kalender - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till alla kalenderposter

Årsstämma distrikt Östergötlands län

2021-03-14

Rådande pandemiläge tillåter ej att distriktets årsstämma genomförs som fysiskt möte. Styrelsen har därför 2021-02-21 fattat beslut om att genomföra stämman som digitalt möte.

Kallelse till årsstämma med JRF Distrikt Östergötland 

Söndagen 14 mars 2021 kl 13:00

Härmed kallas av viltvårdsavdelningarna valda ombud till ordinarie årsstämma (enl. § 9 Distriktsstadgar). Namn på valda ombud med deras mail adresser ska vara distriktsstyrelsen tillhanda senast 1. Mars 2021.

Utöver valda ombud kallas ledamöter i distriktsstyrelsen samt distriktets revisorer. 

Ärende på årsstämman enligt § 11 distriktsstadgarna. 

Motioner till distriktets årsstämma ska vara styrelsen tillhanda senast 1. Mars 2021.

Motioner hanteras enligt § 10 distriktsstadgarna och sänds genom sekreterarens försorg till valda ombud via viltvårdsavdelningarnas kontaktpersoner. 

Årsstämman genomförs söndagen den 14 mars 2021 kl 1300 som digitalt möte. 
Anmälan om deltagande är obligatorisk för alla och görs till respektive viltvårdsavdelning som sammanställer namn, mail adress och deltagande vilket senast 1 mars vidarebefordras till distriktssekreteraren.

 
Aktuell länk till mötet kommer genom förbundets och distriktets försorg att sändas ut till de som anmält deltagande.
Handlingar för mötet kommer att sändas ut till avdelningarna som vidarebefordrar dessa till sina valda ombud. Dessutom kommer förbundet att svara för att handlingarna finns tillgängliga på distriktets webbplats.

Välkomna!
Dan Franzén                            Sekreterare
070-2538483                           fridsborg@hotmail.se