Kalender - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till alla kalenderposter

Distriktsårsmöte

2022-03-20

Kallelse till årsstämma med JRF Distrikt Östergötland Datum: 20 mars Plats: Motell Filbyter, Tallboda, Linköping Tid: 13:30 Styrelsen för JRF Östergötland är väl medveten om att det på grund av rådande pandemiläge är högst osäkert huruvida fysisk årsstämma kan genomföras. Därför är denna kallelse preliminär. Slutligt ställningstagande om årsstämmans genomförande görs vid distriktsstyrelsens möte 1:a mars 2022.

Styrelsen för JRF Östergötland är väl medveten om att det på grund av rådande pandemiläge är högst osäkert huruvida fysisk årsstämma kan genomföras. Därför är denna kallelse preliminär. Slutligt ställningstagande om årsstämmans genomförande görs vid distriktsstyrelsens möte 1. Mars 2022.

 
Kallelse till årsstämma med JRF Distrikt Östergötland 20 mars 2022

Datum: 20 mars

Plats: Motell Filbyter, Tallboda, Linköping

Tid: 13:30

Härmed kallas av viltvårdsavdelningarna valda ombud till ordinarie årsstämma (enl. § 9 Distriktsstadgar). Namn på valda ombud ska vara distriktsstyrelsen tillhanda senast söndagen 6:e mars 2022. Utöver valda ombud kallas ledamöter i distriktsstyrelsen samt distriktets revisorer.

Med anledning av rådande pandemiläge inbjuds ingen utöver valda ombud, distriktsstyrelse och revisorer att närvara vid årsstämman. Ärende på årsstämman enligt § 11 distriktsstadgarna. Eventuell gästföredragshållare enligt distriktsstyrelsen.

Motioner till distriktets årsstämma ska vara styrelsen tillhanda senast 6:e mars 2022.
Motioner hanteras enligt § 10 distriktsstadgarna och sänds genom sekreterarens försorg till valda ombud via viltvårdsavdelningarnas kontaktpersoner.

Årsstämman genomförs söndagen den 20. mars 2022 kl. 13:30 på motell Filbyter, Tallboda, Linköping. Vid årsmötet bjuder distriktet på en enklare måltid.

Anmälan om deltagande är obligatorisk för alla och görs till respektive viltvårdsavdelning som sammanställer och vidarebefordrar till distriktssekreteraren senast fredagen 11:e mars.
Samtliga deltagare skall vara vaccinerade med minst två sprutor för Covid 19. Vaccinationsbevis alternativt vaccinationskort ska på uppmaning kunna uppvisas.

Välkomna!
Dan Franzén, sekreterare

Tel: 070-2538483

Mail: fridsborg@hotmail.se