Kalender - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till alla kalenderposter

Årsmöte Skredsvik

2022-02-13

Söndag 13 februari Klockan 18.30 JRFs lokaler vid Glimmingen, Uddevalla

Välkommen till årsmötet i JRF Skredsviks Jaktvårdsklubb!

Vid stämman avhandlas stadgeenliga ärenden och till stämman hänskjutna frågor. Motioner skall vara Styrelsen (Ordf. alt Sekr.) tillhanda senast 2022-02-12. Frågor och adressuppgifter besvaras av ordföranden, Andreas Gustafsson: e-mail gurra.andreasgustafsson@telia.com, tel. 070-769 49 09 eller av sekreteraren, Jan Karlsson: kaesen@me.com, 070-377 17 55.

Väl mött! Styrelsen