Kalender - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till alla kalenderposter

Årsstämma Norrbotten Norra

2022-02-01

Tisdag 1 februari 19.00 OII Drottninggatan 49 BODEN

Välkommen till årsmötet i JRF Norra Norrbotten!

 
Härmed kallas Ni till avdelningsstämma enligt bifogad dagordning.
Eftersom att vi befinner oss mitt i en pandemi där vi inte kan förutsätta vad som händer i närtid så kallar vi till en stämma som vanligt. Förhoppningen är att vi ska kunna hålla den som vanligt men eftersom att det är osäkert om den går att genomföra "live" så har vi en digital plattform förberedd. Därför vill vi att Du mailar in en anmälan så att vi kan dels ha koll på hur många som kommer till ett live möte och att vi kan skicka ut länk till digital plattform. Dessutom vill vi från avdelningen kunna på ett enkelt sätt kunna informera hur mötet hålls.

Beslut om detta kommer att tas dagarna före mötet därför är det väldigt viktigt att meddela oss i styrelsen.
Väl mött på Resturant OII på Drottninggatan 49 i Boden kl. 19.00 tisdag 2021-02-01.

Anmälan till David på mailadress: dno63@outlook.com eller via telefon till: 076-751 36 04.

Om Du inte fått denna kallelse via mail och sms så har vi inte korrekta uppgifter i medlemsregistret. Vi behöver din mailadress och ditt mobilnummer för att kunna skicka inbjudningar till olika aktiviteter.

Maila till David: dno63@outlook.com eller direkt till Maria på kansliet: maria.jangtorp@jagarnasriksforbund.se eller skicka ett sms till David: 076-751 36 04.

Varmt välkomna! Styrelsen.