Kontakta oss


Under perioden 17 juli - 14 augusti är kansliet stängt.
Välkomna åter den 17 augusti!

 

Kansli

Jägarnas Riksförbund - Landsbygdens Jägare
Saltsjögatan 15
151 71 Södertälje

Växel: 08-550 107 81 | Fax: 08-550 651 77 | jrf@jagarnasriksforbund.se


Medlemsärenden: Maria Jangtorp, 08-550 107 81, maria.jangtorp@jagarnasriksforbund.se

Ekonomi: Veronica Sylvén, 08-550 107 83, veronica.sylven@jagarnasriksforbund.se

Generalsekreterare: Per Wanström, 08-550 107 10, per.wanstrom@jagarnasriksforbund.se

Riksviltvårdskonsulent: Jens Gustafsson, 08-550 109 05, jens.gustafsson@jagarnasriksforbund.se

Riksviltvårdskonsulent: Mikael Hultnäs, 08-550 107 79, mikael.hultnas@jagarnasriksforbund.se

Marknadschef och pressansvarig: Johan Boström, 08-550 107 84johan.bostrom@jagarnasriksforbund.se

Marknadskoordinator: Diana Westöö, 08-550 107 16, diana.westoo@jagarnasriksforbund.se

Redaktör, marknad: Dan Törnström, 08-550 107 65, dan.tornstrom@jagarnasriksforbund.se

Samordnare Jägarexamen och provledare: Sivert Borup, 08-550 198 98, sivert.borup@jagarnasriksforbund.se

Koordinator: Ann Östenson, 08-550 336 59, ann.ostenson@jagarnasriksforbund.se

 

Jakt & Jägare

Jakt & Jägare
Saltsjögatan 15
151 71 Södertälje

redaktionen@jaktojagare.se


Besöksadress, redaktionen Västerås: 
Slottsgatan 21, 722 11 Västerås

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Anna Förster, 08-550 107 80, anna.forster@jaktojagare.se

Senior redaktör: Anders Ljung, 021-14 78 50, anders.ljung@jaktojagare.se

Redaktionsassistent: Marie Pott, 021-14 78 07, marie.pott@jaktojagare.se

Annonsansvarig: Robert Sundqvist, 08-411 17 54 | 070-929 79 21, robert.sundqvist@annonssaljarna.se

 

Förbundsstyrelse

Ordförande 
Solveig Larsson, 070-605 62 74, solveig.larsson@ume.se

1:a vice ordförande
Henrik Tågmark, 070-345 00 98, henrik@tagmark.se

2:a vice ordförande
Rickard Olsson, 0703188818, r-o1@hotmail.com

Ledamöter  
Bengt Larsson, 070-219 06 93, bengt.larsson@jrf20.se
Preben Garner, 070-562 71 99, pg.service@telia.com
Enock Skogman, 070-318 49 12, enock.skogman@gmail.com
Sven-Olof Sandberg, 070-954 28 90, sos.j@home.se
Ulf Lindström, 070-519 91 12, uffe@ulim.se
Victoria Kärrman, 070-218 23 36, victoria@plov.se   

Suppleanter  
Ingemar Alin 070-549 34 23, ingemar.alin@erfasearch.se
Peder Grankvist, 073-046 64 20,carlgustav3000@hotmail.com
Yvonne Oward, 070-362 48 11, oward@telia.com

Revisor  
Rolf Andersson, 073-842 71 08, rolf@anderssonsplatab.se
Lars Wiklund, 070-556 90 20, lars.t.wiklund@swipnet.se  

Revisorsuppleanter  
Inge Gustafsson, 070 534 11 10, inge.geson@telia.com
Erik Boman, 070-342 75 68, erik.b@trasten.se

Valberedningen
Anders Lindström, 070-697 27 47, anderslindstrom13@gmail.com
Rolf Såge, 070-330 33 99, rolf.sage@gmail.com
Lars Kristiansson, 070-810 06 47, kristianssonlars@hotmail.se
Malte Sandström, 070-567 60 66, nasbo@telia.com
Roger Öberg 070-564 26 93, roger.oberg@koneo.se
Kalle Nygren, 070-630 91 75, kalle.nygren@telia.com