Kontakta oss - Jägarnas Riksförbund

Kontakta oss

Kansli

Jägarnas Riksförbund - Landsbygdens Jägare
Saltsjögatan 15
151 71 Södertälje

08-550 107 81
jrf@jagarnasriksforbund.se


Medlemsärenden
Maria Jangtorp
08-550 107 81
maria.jangtorp@jagarnasriksforbund.se

Ekonomi
E-post elektroniska fakturor: ekonomi@jagarnasriksforbund.se

Veronica Sylvén
08-550 107 83
veronica.sylven@jagarnasriksforbund.se

Generalsekreterare
Per Wanström
08-550 107 10
per.wanstrom@jagarnasriksforbund.se

Riksviltvårdskonsulent
Jens Gustafsson
08-550 109 05
jens.gustafsson@jagarnasriksforbund.se

Riksviltvårdskonsulent
Mikael Hultnäs
08-550 107 79
mikael.hultnas@jagarnasriksforbund.se

Marknadschef och pressansvarig
Johan Boström
08-550 107 84
johan.bostrom@jagarnasriksforbund.se

Redaktör
Dan Törnström (tjänstledig)

Samordnare Jägarexamen och provledare
Sivert Borup
08-550 198 98
sivert.borup@jagarnasriksforbund.se

Koordinator
Ann Östenson
08-550 336 59
ann.ostenson@jagarnasriksforbund.se

Utbildningskoordinator
Jimmy Låås
08-550 107 92
jimmy.laas@jagarnasriksforbund.se

 

 

Jakt & Jägare

Jakt & Jägare
Saltsjögatan 15
151 71 Södertälje

redaktionen@jaktojagare.se


Besöksadress, redaktionen Västerås: 
Slottsgatan 21, 722 11 Västerås

Chefredaktör och ansvarig utgivare
Anna Förster
08-550 107 80
anna.forster@jaktojagare.se

Senior redaktör
Anders Ljung
021-14 78 50
anders.ljung@jaktojagare.se

Redaktör

Mari Edman
021 - 14 78 07
mari.edman@jaktojagare.se


Annonsansvarig

Robert Sundqvist
08-411 17 54, 070-929 79 21
robert.sundqvist@annonssaljarna.se

 

Förbundsstyrelse

Ordförande 
Solveig Larsson, 070-605 62 74, solveig.larsson@ume.se

Vice ordförande
Henrik Tågmark, 070-345 00 98, henrik@tagmark.se

2:a vice ordförande
Rickard Olsson, 0703188818, r-o1@hotmail.com

Ledamöter  
Preben Garner, 070-562 71 99, pg.service@telia.com
Enock Skogman, 070-318 49 12, enock.skogman@gmail.com
Sven-Olof Sandberg, 070-954 28 90, sos.j.sandberg2@gmail.com
Ulf Lindström, 070-519 91 12, uffe.ulim@gmail.com
Victoria Kärrman, 070-218 23 36, victoria@plov.se 
Ingemar Alin 070-549 34 23, ingemar.alin@erfasearch.se  

Suppleanter  
Peder Grankvist, 073-046 64 20,carlgustav3000@hotmail.com
Yvonne Oward, 070-362 48 11, oward@telia.com
Magnus Andersson, 070-522 25 50, platshjort@outlook.com

Revisor  
Rolf Andersson, 073-842 71 08, rolf@anderssonsplatab.se
Lars Wiklund, 070-556 90 20, lars.t.wiklund@swipnet.se  

Revisorsuppleanter  
Inge Gustafsson, 070 534 11 10, inge@igskog.se 
Erik Boman, 070-342 75 68, erik.b@trasten.se

Valberedningen
Anders Lindström, 070-697 27 47, anderslindstrom13@gmail.com
Malte Sandström, 070-567 60 66, nasbo@telia.com
Roger Öberg 070-564 26 93, roger@erdataresurs.com
Kalle Nygren, 070-630 91 75, kalle_nygren@telia.com
Suzane Christoferson, 073-335 25 15, sc67@live.se
Nils-Birger Andersson, 070-963 04 05, benny-nils@hotmail.com