löshundsjakt - Jägarnas Riksförbund

Gillar du löshundsjakten är vi rätt val för dig!

Löshundsjakten är det som verkligen utmärker jakten i Sverige. Att ha hundar som arbetar självständigt långt från föraren och vars syfte är att antingen driva eller ställa viltet och ge jägarna chansen att skjuta det tillför onekligen en extra dimension till jakten. Våra jakthundsraser och jaktformer är utvecklade under många år för att jakten ska bedrivas effektivt, roligt och etiskt. I takt med att nya viltarter etablerar sig och andra viltarter minskar ser vi också att nya hundraser och jaktformer etableras i Sverige. Det är då viktigt att vi hela tiden bibehåller det etiska synsätt som gjort att jakten är så accepterad i Sverige.

Jägarnas Riksförbund arbetar för att hundanvändning ska följa de grundläggande etiska och juridiska grunderna för hur jakt bedrivs. Hundar som hetsar eller biter vilt är inte acceptabelt och ska inte förekomma i Sverige. Dessutom arbetar Jägarnas Riksförbund för att regelverk för hundar och hundanvändning ska ge jägarna friheter att under eget ansvar bedriva en etisk jakt. 

Om du vill att löshundsjakten ska vara ett självklart alternativ för Sveriges jägare i framtiden är ett medlemskap i Jägarnas Riksförbund rätt för dig!

Läs mer om medlemskapet och bli medlem direkt.