Organisationen - Jägarnas Riksförbund

Organisationen

Jägarnas Riksförbund är en medlemsstyrd ideell förening där medlemmarnas tyckande och lokalkännedom står i fokus. Som medlem har du alla möjligheter att påverka förbundets arbete till exempel genom att ställa motioner till din avdelnings årsstämma. De olika delarna i Jägarnas Riksförbunds organisation är:

  • Avdelning
  • Distrikt
  • Förbundsstyrelse
  • Tjänstemän

Avdelning

Alla medlemmar tillhör en avdelning. Om man inte har gjort ett eget val kommer man att tillhöra den avdelning där man bor, men det går lätt att ändra för den som vill. Avdelningen har en styrelse som väljs av avdelningens medlemmar på ett årsmöte, och styrelsens uppgift är att arbeta med de frågor som medlemmarna bestämt. Det är avdelningarna som är förbundets bas och det är från avdelningarna som de flesta motionerna som sedan styr förbundets arbete kommer.

Avdelningsstadgar »

 

Distrikt

Det finns 21 distrikt som är fördelade länsvis. De flesta distrikten har sedan fler än en avdelning knutna till sig. På distriktsårsmötet samlas de ombud som valts vid avdelningsårsmötena för att diskutera motioner och dessutom samordna det kommande årets arbete. Distriktet fungerar alltså som ett mellanled som samlar upp de olika avdelningarnas viljor och förmedlar dem till Förbundsstyrelsen.

Distriktstadgar »

 

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen består av 9 ledamöter; 3 obestämda, 3 regionsbundna, 2:e vice ordförande, 1:e vice ordförande samt ordförande. Förbundsstyrelsen har att fatta de övergripande besluten om hur förbundets arbete ska fokuseras men de har självklart att anpassa sig efter de beslut som tas på förbundsårsstämman. Förbundsstyrelsen väljs på förbundsårsstämman och får ofta representera förbundet i till exempel möten på nationell nivå.

Förbundsstadgar »

 

Tjänstemän

Det finns flera tjänstemän med specialkompetenser inom frågor som rör jakt, jägarexamen samt juridik. Dessutom finns det tjänstemän som sköter förbundets administration. Tjänstemännen har både ett beredande och verkställande uppdrag och ska bland annat bistå avdelningar, distrikt och förbundsstyrelsen med kunskap och underlag men även genomföra det som beslutas under förbundsårsstämman. Tjänstemännens arbete leds av Generalsekreteraren och merparten av konsulenterna är placerade på kansliet i Södertälje.