Älgförvaltning - Jägarnas Riksförbund

Välj distriktsavdelning

Älgförvaltning

I Kronobergs län har vi 7 älgförvaltningsområden. Områdena omfattas till största del av länsgränserna, men på grund av naturliga avgränsningar omfattas även vissa delar från angränsande län. För varje område har det utsett en älgförvaltningsgrupp bestående av 6 ledamöter varav 3 representerar markägarintresset och 3 representerar jägarintresset.

Jägarrepresentanterna har utsett utifrån fördelningen av medlemsantalet. I vårt län löstes 8721 jaktkort under jaktåret 2011/2012. Enligt länsstyrelsen uppgifter hade Svenska Jägarförbundet 6295 medlemmar i länet (93procent) och Jägarnas Riksförbund-LJ ca 500 (7 procent). Av länets 21 ledamöter fick Jägarnas Riksförbund-LJ därför 2 platser. Styrelse för Kronobergslän har dock gett förslag på minst en representant i varje grupp och överklagade beslutet. De två representanterna som nu är tillsatta från vårt förbund, är med i grupp 3 (vilken börjar i Alvesta och går till länsgränsen i söder) och i grupp 6 (Uppvidingekommun till Växjö samt Lessebokommun). I grupp tre heter representanten Christian Arvidsson och i grupp sex heter representanten Malin Haglycke. Som uppstart för grupperna fick alla ledamöter har fått gå en tvådagars utbildning tillsammans med delegaterna i Viltförvaltningsdelegationen. Utbildningen utgick ifrån de studier SLU har gjort och informationen finns för allmänheten på www.slu.se.

Gruppernas uppgift är nu att i samråd med älgskötselområdena och fd lokala samråd/jaktvårdskretsar lägga förslag på årets tilldelning.

Om du har frågor angående Älgförvaltningen går det bra att kontakta Christian Arvidsson på nummer 072-307 06 29 eller Malin Haglycke på nummer 070-336 92 20.