Kontakt - Jägarnas Riksförbund

Välj distriktsavdelning

Kontakt

Styrelse 2017

Ordförande
Björn Hörberg, 070-684 60 53, bjorn@horberg.org

Vice Ordförande
Kjell Skoog, 070-283 06 33, kjell.skoog@lby.se

Sekreterare
Suzane Christoferson, 073-335 25 15, sc67@live.se

Kassör
Rune Nordström, 070-5926337, rnnrdstrm@gmail.com

Ledamöter
Leif Blomgren, 070-308 38 90, leif.bo.blomgren@gmail.se
Rickard Ericson, 070-285 11 71, rickardericson@yahoo.se
Sölwe Franzén, 070-587 09 74, solwe.franzen@hotmail.com
Tobias Andersson, 070-940 83 38, tobias_andersson79@live.se
Nils Erik Johansson, 070-657 13 93
Marie Jansson, 070-200 75 43, novamia@hotmail.com

Suppleanter
Gunnar Nelson, 070-494 20 20, gu.nelson@telia-com
Carl-Axel Tollstern, 070-530 83 08, carlaxel@rydaholmsjarn.se
Victor Åberg, 072-586 18 82, victor.davidsson94@hotmail.com
Peter Lindström, 070-635 92 25, majsan1957@hotmail.com
Peter Danielsson, 072-365 49 81, peterdanielsson798@gmail.com
Dan Johansson, 070-2471634, danmjohansson@live.se

Valberedning och revisor
Göran Gustavsson, 072-5876222, gustavsson49@netatonce.net