Kvinnligt nätverk

Kvinnligt nätverk

Syftet med vårt kvinnliga nätverk är att jakt- och skytteintresserade kvinnor lätt skall kunna finna varandra och byta erfarenheter. Verksamheten sker på regional och lokal nivå och leds av en eller flera samordnare. Genom att arrangera olika typer av aktiviteter stärker vi gemenskapen och bidrar till att stimulera, inspirera, stötta och uppmuntra kvinnor som jagar. Vi anordnar bland annat jakter, utbildningar/kurser, föreläsningar och skytteträffar. 

Fler nyheter