Kontakt - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till Edefors-Boden

Kontakt

Ordförande
Nils-Erik Boberg, 0721-88 26 51, nilleb@glocalnet.net

Vice ordförande
David Nordberg, 070-681 41 50, 0706814150@bdtv.se

Sekreterare
Robert Lundh, 070-255 70 76, robert_lundh@hotmail.com

Kassör
Ragne Holmström, 070-690 57 27, ragne44@hotmail.com

SMS-grupp

För att säkerställa att ni får SMS-kallelser om aktuella aktiviteter kontakta David Nordberg 
på telefon 070-681 41 50 så lägger han upp ert namn och nummer i gruppen.