Visa Nyhet - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till aktuellt

Summering av 2016 - Distrikt Värmland

2016 blev en viktig milstolpe för Jägarnas Riksförbund då vi passerade 40 000 medlemmar! Vi i Värmlandsdistriktet bidrog med 83 st nya medlemmar. Vi är nu totalt 2 141 medlemmar i Värmland!

Året började med sedvanliga domstolsvändor gällande vargjakten där det slutade med att Kammarrätten i Göteborg avslog licensjakten på 20 st vargar. Distriktet, med bistånd från förbundet, överklagade framför allt den låga tilldelningen där vi begärt licens på 60 st vargar. I efterhand har Högsta Förvaltningsdomstolen per den 23 december 2016 slagit fast att det var olagligt av Kammarrätten att stoppa licensjakten. Detta är en oerhört viktig dom inför framtiden. Länsstyrelsen Värmland som fullföljde överklagandet till domstolen ska i det avseendet ha en stor eloge.

Även inför 2017 års licensjakt överklagade distriktet den knappa tilldelningen men fick även denna gång avslag. Detta innebär att vargstammen forsätter att öka okontrollerat trots avskjutningen på 6 respektive 3 vargar i Brattfors- och Lokareviret. Detta avspeglar sig också i både licenstilldelning och avskjutning av älgstammen som nu är nere på samma nivå som under 1950-60 talet. Inom vissa ÄSOn är tilldelningen så låg som 1 älgkalv per 1000 ha.

I en debattartikel kritiserade vi Länsstyrelsens beslut att stoppa all björnjakt utan dialog med viltförvaltningsdelegationen. Vi påpekade också att genom att vara onödigt restriktiva med tillstånd till skyddsjakter visar man inte respekt för länets djurägare.

I mars anordnade distriktet en intressant informationskväll i Molkom gällande jakt- och vapenfrågor där moderaternas landsbygdsansvarige, Sten Bergheden, deltog.

Under sommaren deltog vi på mässorna i Sunne, Torsby Karl Hedin, Oxmarken Filipstad, Arvika, Skoga marten och Lillerudsdagarna där vi värvade medlemmar och lät besökarna prova den populära skyttesimulatorn. Under året har vi också haft medlemmar som varit framgångsrika på skyttetävlingar.

På distriktsårsstämman som 2016 hölls i Karlstad omvaldes Kjell Emilsson som ordförande och Britt-Marie Persson som kassör. Omval gjordes även av ledamöterna Sven Svensson, Hans Johannesson och Henrik Tågmark samt nyval av Leif Antonsson och Viktoria Wermler.

På stämman var bland annat författaren Björn Törnvall inbjuden som höll ett mycket uppskattat anförande om Lillhärdalsfallet, ett skrämmande rättsövergrepp. Rovdjursansvarige Maria Falkevik från Länsstyrelsen beskrev vargsituationen i länet och de ständigt ifrågasatta inventeringsmetoderna.

Distriktsstämman 2017 äger rum den 25 mars i Rottneros Nils Holgerson. Kallelse skickas ut separat.

Vi önskar er ett gott nytt 2017!

Jägarnas Riksförbund Värmland
Henrik Tågmark enl. uppdrag