Visa Nyhet - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till aktuellt

Extra avdelningsårsstämma

Torsdag 9 november hålls en extra årsstämma för Jägarnas Riksförbunds avdelning 26-02 Norra Skåne.

Datum
Torsdag 9 november

Tid
Klockan 19.00

Plats
Klubbstugan, Skyttecentrum i Örkelljunga.
Följ vägvisning skyttecenter från väg 24, norra utfarten ur Örkelljunga.

Efter mötet bjuder avdelningen på kaffe. Ni får gärna föranmäla ert deltagande till Sven Olof Sandberg på sos.j@home.se så har avdelningen lättare att organisera för mötet och fixa kaffe till alla. Likaså om det finns frågor är ni välkomna höra er till Sven Olof Sandberg via e-post eller telefon 070-954 28 90.

Välkomna!
Interimsstyrelsen avd 26-02

DAGORDNING
1. Extra årsstämmans öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Stämmans behöriga utlysande
4. Fastställande av dagordning
5. Val av ordförande, sekreterare, 2 justerare och 2 rösträknare för stämman
6. Val av ordförande i viltvårdsavdelningen
7. Val av ordinarie ledamöter till viltvårdsavdelningens styrelse jämte suppleant
8. Val av revisorer jämte suppleanter
9. Val av valberedning samt ordförande för valberedning
10. Stämmans avslutande