Visa Nyhet - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till aktuellt

Nästa jaktsäsong kan det bli enklare att jaga för rullstolsburna

Näringsdepartementet lämnade den 15 december ett förslag om förändring i Jaktförordningen som ökar rörelsehindrade personers möjlighet att jaga. Anledningen till förslaget är en skrivelse från Jägarnas Riksförbund som lämnades 2015 och förändringen föreslås träda i kraft 1 juli 2018.

Tidigare har rullstolsburna personer med rörelsehinder som behövt använda motorfordon för att kunna jaga inte fått jaga vare sig fåglar eller de däggdjur som är extra skyddade, till exempel bäver, björn och skogshare. I det nya förslaget ges möjlighet för dessa personer att använda motorfordon för jakt efter alla arter som i övrigt får jagas i landet. Det är naturligtvis en viktig del för att undvika diskriminering av de jägarna.

Förutom den förändringen som nu föreslås begärde vi också att reglerna för att använda motorfordon i terräng skulle förändras för att underlätta jakten för rörelsehindrade. Som det ser ut i dagsläget måste särskilda tillstånd sökas hos länsstyrelsen som ofta begär att jägaren pekar ut exakt var fordonet kommer användas, eller i varje fall inom vilket område. Det anser vi är fel eftersom det begränsar möjligheterna för jakt. Istället föreslår vi att tillstånd som fattas av en länsstyrelse ska gälla över hela landet, ungefär som det i dag fungerar för parkeringstillstånd. På det viset kommer fler rörelsehindrade kunna jaga och även uppleva den svenska jakten på ett bättre sätt. Frågan om terrängkörning bereds fortfarande inom Regeringskansliet.