Visa Nyhet - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till aktuellt

Dags att nominera årets ungdomsledare

Nominera er ungdomsledare senast den 11:e april. Priset skall gå till den ungdomsledare som under det gångna året gjort speciellt stora insatser för att aktivera och utbilda ungdomar i Jägarnas Riksförbunds anda och intresse.

Nominera er ungdomsledare senast den 11:e april. Priset skall gå till den ungdomsledare som under det
gångna året gjort speciellt stora insatser för att aktivera och utbilda ungdomar i Jägarnas Riksförbunds anda och intresse.

Vinnaren kommer att presenteras i tidningen Jakt & Jägare samt på Jägarnas Riksförbunds hemsida.
Skicka in er nominering senast den 11:e april via e-post till sivert.borup@jagarnasriksforbund.se eller skicka in med post så att vi har er nomiering tillhanda senast den 11:e april.

Regler för vandringspriset
årets ungdomsledare
• Vandringspriset är ständigt vandrande och
förvaras på förbundets kansli i Södertälje.
• Vinnaren får sitt namn ingraverat i vandringspriset
samt erhåller en tjäder i kristall.
• Kvalificerade att delta i tävlan om vandringspriset
är förbundsanslutna ungdomsledare
som arbetar på distrikts- eller avdelningsnivå.
• Samtliga medlemmar i Jägarnas Riksförbund
äger rätt att nominera aktuell ungdomsledare
till tävlan om vandringspriset. Nomineringen
ska sändas till förbundets ungdomskonsulent
och innehålla namn på föreslagen ungdomsledare
och en beskrivning varför just han eller
hon skall utses till ”Årets ungdomsledare”.
• Förbundets ungdomskonsulent i samråd med
förbundsstyrelsen utser vinnaren av vanringspriset.