Visa Nyhet - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till aktuellt

Årsstämmor och coronaviruset

Nu är högsäsong för distriktsårsstämmor och med anledning av det har det kommit frågor om hur detta ska hanteras i förhållande till coronaviruset. Jägarnas Riksförbund hänvisar helt och fullt till Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer och vidtar därför inga särskilda åtgärder, utan rekommenderar distriktsstyrelserna att hålla sig uppdaterade via myndigheternas hemsidor.

I samband med distriktsstämmorna är det nu extra viktigt att tänka på några saker:

Håll hygienen god – tvätta händerna och använd handsprit
Undvik kroppskontakt – även handskakningar
Om du känner dig det minsta sjuk, även milda förkylningssymtom, stanna hemma och utsätt inte andra för smittorisk
 
Jägarnas Riksförbund hoppas att årsstämmorna kan avhandlas på ett positivt sätt och ser fram emot kloka beslut som för verksamheten framåt!