Visa Nyhet - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till aktuellt

Nytt beslut från förbundsstyrelsen

Som en följd av coronaviruset har Förbundsstyrelsen beslutat att göra avsteg från förbundets stadgar för att möjliggöra att distrikten kan hålla sina årsstämmor samtidigt som hänsyn tas till rådande situation.

Förbundsstyrelsens beslut innebär i korthet

- Förbundsstämman hålls den 13 juni, som tidigare planerat, men begränsas till en dag istället för två.

- Förbundsstämman flyttas och kommer att hållas i en lokal som presenteras senare. Deltagare vid stämman kommer begränsas till ombud, funktionärer och andra deltagare nödvändiga för årsstämmans genomförande.

- Distrikten får förlängd tid på sig att hålla sina distriktsstämmor. Ombudsanmälan till förbundsstämman och motioner från distrikten ska vara kansliet till handa senast den 24 maj.

Förbundsstyrelsen uppmuntrar distrikten att hålla sina årsstämmor på sådana sätt att myndigheternas beslut respekteras och medlemsdemokratin upprätthålls. Förbundsstyrelsens beslut kan komma att omprövas om sjukdomssituationen förändras.
 
Vid frågor, vänd er till förbundskansliet.