Visa Nyhet - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till aktuellt

Ett lyckat projekt med 200 jaktdagar för nya jägare!

Under det gångna året har Jägarnas Riksförbund bedrivit sammarbete tillsammans med Holmen Skog och Sveaskog för att ge nya jägare möjligheten att kommas ut och jaga. Både nyexaminerade samt marklösa jägare har givits chansen att bedriva jakt.

Jakterna har erbjudits dels som enskilda jaktdagar dels som ett projekt under ett år där en grupp nyexaminerade jägare fått bilda ett jaktlag.

- ”Det var en spännande och lärorik dag med fina möten. Jag hoppas vi ses igen” sa en av deltagarna efter avslutad jaktdag.

Dessa jägare har fått lära sig allt från viltvård till attbygga egna jakttorn samt testa på olika jaktformer. Detta har kombinerats med olika utbildningar som jaktledarutbildning och stycknings kurser.

- ” Tack för ett fint arrangerat evenemang och jakt är ju jakt.Superbra ordnat och trevligt med nya bekantskaper!”

Totalt har Jägarnas Riksförbund kunnat erbjuda nästan 200 jaktdagar riktade till nya jägare under året. Intresset för dessa jakttillfällen har varit stort och det har inkommitöver 400 intresseanmälningar. Det har varit en stor variation av jakter som har erbjudits. Allt från smygjakt på grävling, älgjakt med människodrev,klappjakt efter hare och räv och bockjakt. Fortsatt har jaktformerna rådjursjakt med drivande hund, drevjakt efter klövvilt, harjakt med stövare samt duvjakt över bulvaner testats på.
Med många positiva upplevelser i skog och mark samt ett stort antal nöjda jägare så har samarbetenavarit en succé. Nu pågår planeringen inför kommande år och nya jakter planeras!