Visa Nyhet - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till aktuellt

Viltskadekommissionens rapport om vildsvin – Jägarna kommenterar

Idag släpptes viltskadekommissionens utredning ”Viltskadornas påverkan på samhället – Livsmedelsproduktion, skogsproduktion, och trafik”. Läs jägarnas kommentar.

 Viltskadekommisionen är ett initiativ från LRF, Södra, Mellanskog, Norra Skog och Riksförbundet M och utredningen är ledd av Elisabeth Nilsson, tidigare Landshövding i Östergötland.

Utredningen har på kort tid genomfört bred analys av viltrelaterade skador i skogs- och jordbruket och trafiken, analyserat vart ansvar finns, jämfört med andra länder och lämnar förslag på åtgärder.

- Vi kan konstatera att vilt orsakar stora kostnader för flera parter säger Solveig Larsson, ordförande för Jägarnas Riksförbund.


- Samtidigt får vi inte glömma bort att viltet också är en gemensam resurs och för oss blir det tydligt att JRFs ledord ansvar, frivillighet och samarbete är viktigare än någonsin för att uppnå viltstammar i balans och lokalt regelbefriad rådighet över viltresurserna behöver öka, särskilt under pågående klimatförändring. fortsätter Solveig Larsson.JRF har länge varit tydliga med att då jakträtten följer med äganderätten ligger en stor del av lösningen på markägaren, exempelvis genom välskrivna jakträttsupplåtelsavtal, avslutar Solveig Larsson.


Utredningen presenterar ett antal åtgärdsförslag, bland annat att tillsätta en ny jaktlagsutredning, vilket är ett förslag JRF tidigare har ställt sig bakom. Utredningen synliggör även den otydlighet i styrning som råder mellan myndigheter som agerar i viltförvaltningen, något som JRF under lång tid pekat på. En ny viltmyndighet, som riksdagen beslutat om, borde finnas med bland föreslagna åtgärder. 

Kommissionen har på kort tid greppat över stor bredd i viltförvaltningen och lämnar i rapporten ett stort antal förslag som JRF närmare kommer att analysera. Det är förståeligt att på så kort tid att jägarnas stora ideella arbetsinsats inte kunnat uppmärksammas, och vi behöver gemensamt möjliggöra ännu mer jaktutövande. Vi ser att det i södra och mellersta Sverige är betydande svårigheter för intresserade nya jägare som inte än har kontaktnät att till rimlig kostnad kunna jaga och bidra till att samhällsmålen uppnås.

- JRF har länge varit tydliga med att då jakträtten följer med äganderätten ligger en stor del av lösningen på markägaren, exempelvis genom välskrivna jakträttsupplåtelsavtal, avslutar Solveig Larsson.