Visa Nyhet - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till aktuellt

Lyckad utbildning för trofébedömare

I helgen utbildades nya trofébedömare till Jägarnas Riksförbund ett mycket glatt och trevligt gäng där samtliga visade ett stort intresse för troféer.

Extra roligt var att den geografiska spridningen hos deltagarna sträckte sig från Helsingborg i söder till Örnsköldsvik i norr. Detta är ett välkomnat tillskott till Förbundet.

Har du skjutit ett djur med en fin trofé som du tror kanske kan få en medalj? Våra trofébedömare gör bedömningar av alla klövviltsarter som förekommer i Sverige (förutom vitsvanshjort), samt mufflonfår och vildsvin. Vidare kan du bedöma kranier från de stora rovdjuren samt räv, grävling och bäver. Några viktiga saker att tänka på om du vill få din trofé bedömd är:

De flesta troféer får inte vara monterade eller på annat sätt manipulerade. Undantag från denna regel är mufflonfår och älg som kan vara monterade på platta.

Rådjur, kronhjort och dovhjort tjänar på att bedömas med hel skalle. Om du har tänkt dig att såga trofén är det alltså klokt att vänta tills efter bedömningen.
Alla troféer måste torka minst 1 månad efter kokningen. Det är dock klokt att bedöma den så nära inpå skottillfället som möjligt eftersom de fortsätter tappa i vikt och storlek även efter 1 månad.

Ta kontakt med någon av våra trofébedömare för mer information och priser.

Läs mer här: https://www.jagarnasriksforbund.se/jakt/trofebedomning/