Visa Nyhet - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till aktuellt

Tallen tar revansch i skogen – fördubbling i Götaland

Skogsstyrelsen rapporterar att andelen tall som planteras i Götaland ökar markant. Från 2016 har andelen magra marker som planterats med tall fördubblats från 28 % till 56 %. Tallen utgör en stor foderkälla för framför allt älgen under vintern och riskerar att drabba skogsägare som lider ekonomisk skada av älgen och övrigt klövvilts bete.

- Vi vet från forskningen att hur stor andel tall som finns i skogen spelar roll för hur stora beteskadorna blir säger Mikael Hultnäs, Riksviltvårdskonsulent på Jägarnas Riksförbund. man kan inte enbart fokuserar på hur många älgar det finns i skogen, utan även hur många tallar det finns.

Skogsstyrelsen har som mål att 85 % av de magra markerna ska återplanteras med tall. där är man inte riktigt ännu i Götaland men trenden är positiv. Siffrorna för de andra landsdelarna är ännu bättre, i Sveland återbeskogas 76 % av de magra markerna med tall. 

JRF har under de senaste åren deltagit i Skogsstyrelsens projekt Mera tall som har gått i Örebro och Södermanland. Och som nu håller på att startas upp i Värmland för en ny period. 

Projektet Mera tall har med stor sannolikhet bidragit till den positiva trenden för tallen säger Mikael Hultnäs. Det har varit roligt att vara en del av projektet och vi från JRF är glada att projektet nu får en fortsättning i Värmland, avslutar Mikael Hultnäs. 

 

Länk till Skogsstyrelsens pressmeddelande.
https://www.skogsstyrelsen.se/nyhetslista/tallen-tar-revansch-i-skogen--fordubbling-i-gotaland/?EDMGuid=efbfb263-1ed9-4954-a09d-6bce9790a9ec