Visa Nyhet - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till aktuellt

75 vargar ska skjutas i 5 län

Den 2 januari inleds jakten på varg. Totalt ska 75 vargar fällas fördelat över 5 län. Syftet med jakten är att tömma vissa utpekade revir, något som kan bli svårt då det vid tidigare vargjakter visat sig att tilldelningarna är allt för låga för att säkerställa att samtliga vargar i ett revir fälls.

- Vi har tidigare sett att revir där en eller flera vargar blir kvar återetablerar sig ganska omgående, i vissa fall redan efter ett par månader, säger Henrik Tågmark, rovdjursansvarig i Jägarnas Riksförbunds förbundsstyrelse.
Den förra regeringen gav Naturvårdsverket i uppgift att undersöka hur vargpopulationen ska kunna minskas mot den av riksdagen beslutade nivån på 170 – 270 vargar, med särskild inriktning mot den lägre summan.

Mot den bakgrunden är jakten om 75 vargar allt för låg då det inte ens gör att populationen kommer närma sig den övre delen av intervallet. Sedan förra inventeringssäsongen, som visade att det fanns minst 460 vargar i Sverige, har en föryngring skett som ökat på populationen vilket gör att en licensjakt på 75 vargar inte ens hejdar tillväxten.
- Även om 75 vargar låter mycket finns inga skäl att vara nöjd, tilldelningen måste mångdubblas för att någon lättnad ska till i våra vargdrabbade områden, fortsätter Henrik Tågmark.

Ett annat hett diskuterat ämne inför årets vargjakt är varför det inte tillåts någon jakt i södra Sverige, där vargen ökar lavinartat och etablering nu finns i de flesta länen. Det beror på att Naturvårdsverket inte har delegerat rätten att besluta om jakt till länsstyrelserna i det södra rovdjursförvaltningsområdet. I södra Sverige ligger antalet föryngringar långt över miniminivåerna och för att jakt ska kunna ske där år 2024 är det av stor vikt att Naturvårdsverket lämnar över beslutsrätten till länsstyrelserna.

- För att stämma i bäcken i södra och skapa någon sorts lättnad i mellersta Sverige måste jakten möjliggöras över hela landet. Annars kommer populationen bara att öka än mer och samtidigt sprida sig över större områden, en situation som ingen vinner på, avslutar Henrik Tågmark.

Faktaruta
Antal vargar att fälla länsvis
Gävleborg – 18 vargar
Dalarna – 14 vargar
Värmland – 30 vargar
Örebro – 24 vargar
Västmanland – 12 vargar
(Totalt blir summan högre än 75 vargar beroende på att flera revir delas mellan länen och därmed ingår i olika läns beslut, antalet vargar som får fällas är dock begränsat till 75.)

Inventering och miniminivåer 2022
Norra rovdjursförvaltningsområdet
1,17 familjegrupper (miniminivå 1 familjegrupp)

Mellersta rovdjursförvaltningsområdet
41,33 familjegrupper (miniminivå 28 familjegrupper)

Södra rovdjursförvaltningsområdet
4 familjegrupper (miniminivå 0,5 familjegrupper)

1 familjegrupp multipliceras med 10 för att få fram det faktiska antalet vargar enligt inventeringsmetoden.