Verksamhet - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till Vikersvik

Verksamhet

• Avdelningen ska bevaka medlemmars intressen på lokal nivå. Detta ska dels ske genom lokal representation i lokala samråd, älgskötselområdens styrelser o s v,dels genom representation i distriktets styrelse.

• Avdelningen ska förmedla information till medlemmarna men också vara lyhörd mottagare av medlemmars åsikter och synpunkter.

• Avdelningen ska vara aktiv i rovdjursdebatten och arbeta för en utveckling där rovdjurens inverkan på jakt, djurhållning och glesbygdsboende minimeras.

• Avdelningen ska genomföra utbildningsaktiviteter i områdena jakt och naturfrågor.

• Avdelningen ska medverka till att medlemmarna får tillgång till bra skjutträning på egen bana i Vikersvik.

• Avdelningen ska arbeta för ett ökat antal medlemmar.

• Avdelningen ska arbeta för att knyta natur- och jaktintresserade ungdomar till verksamheten.