Kontakt - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till Söderköping

Kontakt

Styrelse 2017

Ordförande
Peder Grankvist, 073-046 64 20, carlgustav3000@hotmail.com

Vice ordförande
Sven-Eric Pettersson, 0121-121 18, 070-234 59 35, svenericpettersson@hotmail.com

Sekreterare
Lars Edstam, lars.edstam@telia.com

Kassör
Annica Jardelin, bocksatter_kvinnor@telia.com

Ledamöter
Lars Edstam, lars.edstam@telia.com
Krister Andersson, 0121.13843@telia.com
Annica Jardelin, bocksatter_kvinnor@telia.com
Christer Jonsson, 070-362 25 68

Suppleanter 
Mats Larsson
Pia Lundqvist, 070-221 13 74, bocksatter_kvinnor@telia.com
 
Revisorer
Gunnar Pettersson, 0121-220 55, 070-215 61 92, gunnar.pettersson@hotmail.com
Anders Tjernström, 073-998 37 41, anderstjerna@hotmail.com
 
Revisorsuppleant 
Lars Hedesson, 0121-101 14, 073-684 51 34, lars.hedeson@telia.com
 
Valberedning
Johan Karlsson, 073-316 94 00, eplant@aoi.se
Erik Dansson, 070-772 84 03, erikdansson@hotmail.com
 
Suppleant Valberedningen
Adam Månsson, 073-181 94 06, adam.skog82@gmail.com

 

Funktionärsuppdrag 2017

Samordnare ungdomsverksamhet
Caroline Lundqvist, carolin.lun@hotmail.com

Ungdomsledare
Mats Larsson
Martin Andreasson, martinjanderasson@gmail.com
Kim Svedjekrans Lindros, 070-624 58 75, svedjekrans@hotmail.com

Samordnare kvinnligt nätverk
Pia Lundqvist, bocksatter_kvinnor@telia.com, 070-221 13 74
Annika Jardelin, annica.jardelin@yahoo.se

Samordnare skytteverksamhet
Peder Grankvist, 073-046 64 20, carlgustav3000@hotmail.com

Samordnare jägarexamen
Lars Edstam, 070-139 60 96, lars.edstam@telia.com

Representant i älgförvaltningsgrupp
Gunnar Pettersson, 0121-220 55, 070-215 61 92, gunnar.pettersson@hotmail.com