Skjutbana - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till Söderköping

Skjutbana

På grund av Coronaepidemin vet vi inte när vi kan öppna banorna för allmänheten.

Skeetbanan öppnar ? och älgbanan och grisbanan ?. Se kalendarium på extern hemsida.

Inskjutning av vapen kan ske efter särskilt tillstånd från Adam Månsson 073 181 94 06
Önskar du abonnera en bana kontakta Peder Grankvist 073 046 64 20.

 

Banchefer

Skeetbanan: Christer Jonsson Mobil: 0703-622568
Trapbanan: Krister Andersson: 0703-512616 
Älgbanan: Sven Eric Pettersson Mobil:0702-345935
Viltmål 50m: Tord Månsson Mobil: 0706-757668