Vill du bli ungdomsledare? - Jägarnas Riksförbund

Vill du bli ungdomsledare?

Är du intresserad av att engagera dig ideellt i Jägarnas Riksförbund och planera och leda aktiviteter för barn- och ungdomar? Vi erbjuder internutbildning av ungdomsledare. Kontakta ordföranden i ditt distrikt eller din avdelning och anmäl ditt intresse. Kontaktuppgifter hittar du under respektive distrikt/avdelning.