VERKSAMHETSPLAN - Jägarnas Riksförbund

Välj distriktsavdelning

VERKSAMHETSPLAN

Verksamhetsplan 2019

Tid/Plats; Tisdag 16 april kl 18.30 Ärentuna Sportskyttecenter
Verksamhet/aktivitet; Konstituerande och styrelsemöte

Tid/Plats; Styrelsemöte tisdagen 21 maj kl 18.30  Ärentuna Sportskyttecenter
Verksamhet/aktivitet; Genomgång av motioner inför Årsstämman

Tid/Plats; Styrelsemöte tisdagen 11 juni kl 18.00 Ärentuna Sportskyttecenter
Verksamhet/aktivitet; Inför sommarmötet

Tid/Plats; Sommarmöte tisdagen 11 juni kl 19.00 Ärentuna Sportskyttecenter
Verksamhet/aktivitet; Information till distriktets medlemmar från Förbundets årsstämma

Tid/Plats; Styrelsemöte tisdagen 1 oktober kl 18.30 Ärentuna Sportskyttecenter
Verksamhet/aktivitet; Styrelsemöte inför höstmötet

Tid/Plats; Styrelsemöte tisdagen 12 november styrelsemöte kl 18.00
Verksamhet/aktivitet; Innan höstmötet

Tid/Plats; Höstmöte tisdagen 12 november kl 19.00 Ärentuna Sportskyttecenter
Verksamhet/aktivitet; Information till distriktets medlemmar

Tid/Plats; AU möte, 3 december kl 19.00
Verksamhet/aktivitet
; Verksamhetsberättelse 2019, information till avdelningarna

Tid/Plats; Styrelsemöte 18 februari 2020
Verksamhet/aktivitet; Planering distriktets stämma, motioner från avdelningarna.

Tid/Plats; Distriktets Årsstämma 10 mars 2020

Övrigt;

Deltagande i Förbundets årsstämma
Representation i Viltförvaltningsdelegationen
Deltagande i av Länsstyrelsen inbjudna aktiviteter/möten
Deltagande Ultuna Näringslivsdag

 

 

Planering distriktets stämma, motioner från avdelningarna.

13 mars 2018 - Distriktets Årsstämma