VERKSAMHETSPLAN - Jägarnas Riksförbund

Välj distriktsavdelning

VERKSAMHETSPLAN

Öppna möten 2017

Lördagen 20 maj, kl. 09.30 - Sommarmöte
Väddika Gård

Onsdagen 27 september, kl.19.00 - Höstmöte
Ärentuna Sportskyttecenter

Information till distriktets medlemmar från förbundsårsstämman 2017.

 

Styrelsemöten 2017

Torsdag 12 april, kl. 18.30 - Konstituerande och styrelsemöte
Ärentuna Sportskyttecenter

Onsdagen 24 maj, kl. 18.30
Ärentuna Sportskyttecenter

Tisdagen 20 juni, kl. 18.30
Ärentuna Sportskyttecenter

Onsdagen 27 september, kl. 18.00
Ärentuna Sportskyttecenter

Onsdagen 8 november, kl. 18.30
Ärentuna Sportskyttecenter

Torsdagen 7 december, kl. 19.00 - AU möte
Sammanställning av verksamhetsberättelse 2017 m.m. 

 

Övriga aktiviteter 2017

Deltagande i Förbundets årsstämma 2017
Representation i Viltförvaltningsdelegationen
Deltagande i Nationella viltolycksrådets möte
Deltagande i av Länsstyrelsen inbjudna aktiviteter/möten
Deltagande Ultuna Näringslivsdag 15/11

 

 

Möten 2018

Onsdagen 21 februari 2018 - Styrelsemöte 
Planering distriktets stämma, motioner från avdelningarna.

13 mars 2018 - Distriktets Årsstämma