VERKSAMHETSPLAN - Jägarnas Riksförbund

Välj distriktsavdelning

VERKSAMHETSPLAN

Verksamhetsplan 2018

Tid/Plats; Onsdag 18 april kl 18.30 Ärentuna Sportskyttecenter
Verksamhet/aktivitet; Konstituerande och styrelsemöte

Tid/Plats; Styrelsemöte onsdagen 23 maj kl 18.30  Ärentuna Sportskyttecenter
Verksamhet/aktivitet; Genomgång av motioner inför Årsstämman 2018

Tid/Plats; Styrelsemöte tisdagen 19 juni kl 18.00 Ärentuna Sportskyttecenter
Verksamhet/aktivitet; Inför sommarmötet

Tid/Plats; Sommarmöte tisdagen 19 juni kl 19.00 Ärentuna Sportskyttecenter
Verksamhet/aktivitet; Information till distriktets medlemmar från Förbundets årsstämma 2018

Tid/Plats; Styrelsemöte onsdagen 3 oktober kl 18.30 Ärentuna Sportskyttecenter
Verksamhet/aktivitet; Styrelsemöte inför höstmötet

Tid/Plats; Styrelsemöte onsdagen 7 november styrelsemöte kl 18.00
Verksamhet/aktivitet; Innan höstmötet

Tid/Plats; Höstmöte onsdagen 7 november kl 19.00 Ärentuna Sportskyttecenter
Verksamhet/aktivitet; Information till distriktets medlemmar

Tid/Plats; AU möte, 6 december kl 19.00
Verksamhet/aktivitet
; Verksamhetsberättelse 2018, information till avdelningarna

Tid/Plats; Styrelsemöte 20 februari 2019
Verksamhet/aktivitet; Planering distriktets stämma, motioner från avdelningarna.

Tid/Plats; Distriktets Årsstämma 12 mars 2019

Övrigt;

Deltagande i Förbundets årsstämma 2018
Representation i Viltförvaltningsdelegationen
Deltagande i av Länsstyrelsen inbjudna aktiviteter/möten
Deltagande Ultuna Näringslivsdag

 

 

Möten 2018

Onsdagen 21 februari 2018 - Styrelsemöte 
Planering distriktets stämma, motioner från avdelningarna.

13 mars 2018 - Distriktets Årsstämma