Om våra utbildningar - Jägarnas Riksförbund

Om våra utbildningar

 

Jaktskytte

"Jaktskytte" är en bok som är särskilt framtagen för skytteinstruktörer, men som med fördel kan användas även av jägare som helt enkelt vill förbättra sitt jaktskytte.

Bokens innehåll baseras i hög grad på erfarenheter från P-O Östergren och Jocke Smålänning, båda välkända skyttar som under lång tid arbetat med att utbilda instruktörer.

Fokus ligger på jaktskytte med hagel och kula. Här finns massor av tips och råd kring skytteteknik, skytteträning och vapnens anpassning till skytten. Boken är rikt illustrerad med bilder och faktatabeller - från beskrivningar av anläggningsrörelser till måttanpassning och test av ammunition.

 

Jägarexamen

Med jägarexamens teorikurs tar du första steget in i jaktens värld. Här får du lära dig grundläggande ekologi och artkännedom, med tonvikt på de jaktbara arterna. Du får en introduktion i jaktmetoder och kunskaper om vapen, ammunition, lagar och regler som styr den svenska jaktutövningen.

Jägarexamens teorikurs utmynnar i ett teoriprov som du behöver för att få avlägga de praktiska skytte- och vapenhanteringsproven. När din jägarexamen slutligen är komplett får du köpa ditt första jaktvapen.

Under utbildningen får du också lära dig grunderna i hur man tar hand om viltköttet, hur man bedriver viltvård och om frågor som rör jaktetik. Stommen i utbildningen är den välmatade, faktaspäckade och rikt illustrerade boken "Din väg till jägarexamen" som nära hälften av Sveriges jägarexamenselever väljer som en start för det nya jägalivet.

 

Eftersök

Eftersök är en speciell och många gånger svår konst. Det kräver oftast en tränad hund och hundförare. Delvis gäller också andra lagar och regler vid eftersök än vid reguljär jakt. Eftersöksjägaren kan dessutom ställas inför svåra utmaningar, vara tvungen att arbeta i mörker och kunna hantera svåra skjutsituationer.

Kursen bygger på boken "Eftersök", som i sin tur är baserad på den numera riksbekante Per "Bula" Kristofferssons mycket omfattande erfarenhet som eftersöksjägare och hundförare.

Förutom juridik behandlar boken även hundarbete och spårträning, lämpliga spårningsövningar och ger förslag på hur man kan träna sin skjutförmåga för att möta de många gånger udda skjutsituationerna. Här finns också tips på hur man bör gå tillväga med eftersök på de olika viltarterna. Det är en viss skillnad att eftersöka en skadad björn, jämfört med ett skadat rådjur...

 

Jaktledaren

Jaktledaren har en avgörande roll för hur jakten utfaller. Att leda ett jaktlag genom en dag av lyckad jakt - utan skadskjutningar, med säkert skytte och och gott kamratskap - kräver  organisation, förberedelser och att man tar rätt beslut.

För att lyckas med det rekommenderas en jaktledarutbildning. Här avhandlas givetvis de rent juridiska frågorna, till exempel vad som är jaktledarens ansvar, men också de lite mer pedagogiska utmaningar och svåra situationer en jaktledaren kan ställas inför.

Under kursen ges också tips och råd om hur informationen till jaktlagets medlemmar ska se ut, vilka krav som bör ställas och hur man som jaktledare kan förbereda en jakt och ett jaktlag för att maximera säkerheten och minimera olycksriskerna.

 

Viltundersökaren

Att bli viltundersökare underlättar inte bara hanteringen av vilt som ska säljas till en vilthanteringsanläggning. Det innebär också en större kunskap om djurens anatomi, viltsjukdomar och hygien i samband med vilt- och kötthantering.

Det betyder alltså att en viltundersökarkurs kan vara intressant för alla jägare, även om man inte avser att senare verka som viltundersökare. De flesta som gått kursen kan vittna om att man efteråt ser passningen (urtagningen) och hanteringen i slakteriet med helt nya ögon.

Kursens centrala del är boken "Viltundersökaren" som är rikt illustrerad och författad av Jonas Malmsten, välkänd veterinär och forskare som blev riksbekant när han undersökte den höga dödligheten bland älgkalvar på Öland.