Välj distriktsavdelning

Kontakt

Ordförande: Kjell Emilsson, 0563-605 44, 070-322 89 58, 056360544@telia.com

Kassör: Britt-Marie Persson, 0570-402 39, 070-223 64 22, BIM56@hotmail.com

Vice ordförande: Mats Broberg, 0564-309 22, 070-665 21 83, broberg.skogs@telia.com

Pressansvarig: Henrik Tågmark, 070-345 00 98, henrik@tagmark.se

Sekreterare: Göran Almström, 0555-415 34, 070-373 11 67, almstromg@gmail.com

IT ansvarig
: Hans Johannesson, 0563-150 32, 070-641 50 32, sakta57.hj@gmail.com