Jakt på Herrestadsfjället 2017/2018 - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till Forshälla

Jakt på Herrestadsfjället 2017/2018

Här följer årets information om Herrestadsfjällets 739 ha som förvaltas gemensamt av de tre avdelningarna inom Uddevalla kommun; Skredsvik, Forshälla och Uddevalla. Nu har vi samverkat om marken i 14 år i god anda mellan de tre avdelningarna. Nya vilt, kronhjort och vildsvin finns inom Uddevalla kommuns gränser, om än fortfarande få till antalet i dagsläget. Önskar du få mer information om vad som händer framöver kontakta någon i jaktmarkskommittén.

Älg & Kronvilt

Tilldelning älg
2 st vuxna + 2 st kalvar (troligtvis)

Start
16 oktober (3:e måndagen i oktober)

Antal jägare
18 st

Kostnad
2 600 kr/deltagare

Anmälan
Senast den 31 augusti till Fredrik Lindell

Betalning
Ska vara tillhanda senast vid anmälan på
PG 290 951-3 (senast 31/8)

Komradio
155 Mhz

Övrigt
Fällavgift för älg ingår i deltagaravgiften

Tillkommer
Fällavgift kronvilt vuxen 1 500 kr, kronkalv 500 kr (avlysningsjakt inom Hensbacka kronskötselområde)

Jaktkort, vapenlicens och intyg om godkänt älgskyttemärke ska medföras under jakten.
Jakten är till för alla men som tidigare kommer nya och marklösa jägare att prioriteras.


Småvilt

Dagkort
100 kr/deltagare

Fällavgift
Rådjur; vuxet djur 350 kr, killing 250 kr
Bäver 100 kr
För övrigt vilt såsom hare, räv, grävling,mård m.fl. tas ingen fällavgift ut

Hundträning
Medlem, 50 kr/tillfälle
Ej medlem, 100 kr/tillfälle

Antal deltagare
Minst 3 st vid varje jakttillfälle. Om antalet anmälda jägare är många samma dag finns möjligheten att dela marken i två områden.

Rävskytte premieras vid pyrschjakt på råbock. Jägare som fäller en räv vid pyrsch får en ny småviltsjaktdag (under säsong) som tack för sin insats.

Vildsvin

När och om vildsvin blir stadigvarande på marken kommer jakt att arrangeras.

Dagkort
100 kr/deltagare

Fällavgift
Under 40 kg urtagen vikt, 300 kr
Över 40 kg urtagen vikt, 500 kr

 

Fågel

All fågeljakt avlyst på grund av naturreservatsbestämmelser. Mer information och/eller material erhålls av jaktmarkskommittén eller av jaktledaren.

 

Jaktledare

Som tidigare ska en ansvarig jaktledare utses vid varje jakttillfälle. Jaktledaren rapporterar till Fredrik Lindell efter jakten om dagens händelser, resultat m.m. Den ansvarige jaktledaren ansvarar även för att avgifter för dagkort och ev. fällavgifter snarast kommer in på JRF Skredsviks PG 290 951-3.