Kontakt - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till Lerum

Kontakt

Styrelse 2017

Ordförande
Per Jensen, 070-757 56 74,per@hemma.tk

Vice ordförande
Ilona Miglavs, 070-898 54 44, ilona.aquadeli@gmail.com

Sekreterare
Lars‐Göran Magnell, 070-535 86 75, lars.g.magnell@telia.com

Kassör

Bengt Johansson, 0302-417 98, 070-605 01 85, bening.johansson@telia.com

Ledamot
Magnus Olsson, 070-370 93 23, magnusolsson@yahoo.se

Suppleanter
Bengt Rydberg, 070-552 03 91, bengts51@hotmail.com
Mats Ekström, 073-404 03 47, mats.ekstrom@telia.com
Johan Stiernstrand, 070-557 39 91, guzzi_001@yahoo.se

Revisor
Roger Johansson, 073-947 12 53, pcroge@tele2.se

Valberedning
Sven-Arne Egriell, 0302‐44489, sa.egriell@gmail.com

 

Funktionärsuppdrag 2017

Samordnare ungdomsverksamhet och kvinnligt nätverk
Ilona Miglavs, 070-898 54 44, ilona.aquadeli@gmail.com

Samordnare skytteverksamhet
Magnus Olsson, 070-370 93 23, magnusolsson100@yahoo.se

Banansvarig

Roger Johansson, 073-947 12 53, pcroge@tele2.se